2013 (lékaři)

Články v impaktovaných časopisech světové databáze ISI

 • Bernat I, Abdelaal E, Plourde G, Bataille Y, Cech J, Pesek J, Koza J, Jirous S, Machaalany J, Déry JP, Costerousse O, Rokyta R, Bertrand OF. Early and late outcomes after primary percutaneous coronary intervention by radial or femoral approach in patients presenting in acute ST-elevation myocardial infarction and cardiogenic shock. Am Heart J. 2013 Mar;165:338-43 IF 4,497
 • Vancura V, Wichterle D, Melenovsky V, Kautzner J. Assessment of optimal right ventricular pacing site using invasive measurement of left ventricular systolic and diastolic function. Europace. 2013 Europace. 2013 Oct;15:1482-90. IF 2,765
 • Rokyta R, Pechman V, Tousek P, Pudil R, Lhotska J, Widimsky P. Routine pre-treatment with abciximab vs. standard periprocedural therapy in mechanically ventilated cardiogenic shock patients undergoing primary PCI: sub-analysis of the PRAGUE -7 study. Exp and Clin Cardiology. 2013;18 :81-4. IF 1,1
 • Abdelaal E, Rao SV, Gilchrist IC, Bernat I, Shroff A, Caputo R, Costerousse O, Pancholy SB, Bertrand OF. Same-day discharge compared with overnight hospitalization after uncomplicated percutaneous coronary intervention: a systematic review and meta-analysis. JACC Cardiovasc Interv. 2013;6:99-112  IF 6,55
 • Straka Z, Budera P, Osmančík P, Vaněk T, Hulman M, Smíd M, Malý M, Widimský P. Design and rationale of the PRAGUE-12 trial: a large, prospective, randomized, multicenter trial that compares cardiac surgery with left atrial surgical ablation with cardiac surgery without ablation in patients with coronary and/or valvular heart disease plus atrial fibrillation. Clin Cardiol. 2013;36:1-5. IF 2,151
 • Coufalova L., Kuckova S., Zeman A., Smid M., Velcovska M., Hynek R. Biomineralization of aortic valves. Chemicke Listy 2013; 107: 54-57. IF 0,453.
 • Zeman A., Smid M., Havelcova M., Coufalova L., Kuckova S., Velcovska M., Hynek R. The structure and material composition ossified aortic valves identified using a set of scientific methods. Journal of Asian Earth Sciences 2013; 77: 311-317. IF 2,379.
 • Coufalova L., Kuckova S., Velcovska M., Zeman A., Smid M., Havelcova M., Hynek R. Innovative technique for the direct determination of proteins in calcified aortic valves. Anal Bioanal Chem. 2013 Nov;405(27):8781-7. IF 3,659.

 

Abstrakta v impaktovaných časopisech

 • Bernat I, Bertrand OF, Jirous S, Rokyta R. Transradial PCI via 4 French diagnostic catheters - initial experience. J Invasive Cardiol 2013;25:Supplement E;12E. IF 1,569

 

Články v recenzovaných neimpaktovaných časopisech

 • Pospisil J, Hromadka M, Rokyta R, Bernat I. STEMI- the importance of balance between antithrombotic treatment and bleeding risk. Cor et Vasa 2013: 55: e135-e146
 • Ulč I, Vančura V. Optimization of pacing intervals in cardiac resynchronization therapy. Cor et Vasa 2013: 55: e403-e410
 • Widimský P, Rokyta R, Št׳ásek J, Bělohlávek J, Červinka P, Kala P. Acute coronary syndromes with ongoing myocardial ischemia (ACS with OMI) versus acute coronary syndromes without ongoing ischemia (ACS without OMI) The new classification of acute coronary syndromes should replace old classification based on ST segment elevation presence or absence—Expert consensus statement of the Czech Society of Cardiology. Cor et Vasa 2013:55: e225-e227
 • Štork M, Vančura V. Electronic System for Measuring and Optimization of Pacemaker Pulses. Recent Advances in Telecommunications and Circuit Design. Proceedings of the 17th International Conference on Communications (part of CSCC´13), Rhodes Island, Greece, July 16-19,2013. Pages 42-48. ISBN 978-960-474-310-0
 • Štork M, Vančura V. Electronic Evaluating System for Pacemaker Pulses Optimization. 2013 International Conference on Applied Electronics, Pilsen 10-12 September 2013. Pages 283-286. ISBN 978-80-261-0166-6

 

Přednášky:

 • Bernat I. STEMI-RADIAL trial. 5th Transradial workshop 1.-2.2.2013, Berlin, Německo
 • Bernat I. STEMI-RADIAL: a prospective randomized trial. Interventional cardiology 2013 - 28th Annual international symposium 24.-29.3.2013, Snowmass, Colorado, USA
 • Bernat I., Horák D., Štásek J., Mates M. - jménem řešitelů studie. Studie STEMI-RADIAL. XXIII. Workshop intervenční kardiologie 15-16.4.2013, Brno
 • Bernat I., Horák D., Štásek J., Mates M. Rokyta R. STEMI-RADIAL - Hot Lines. XXI. Výroční sjezd České kardiologické společnosti 4.-7.5.2013, Brno
 • Bernat I.  Radiální přístup - novinky v roce 2013. Invazivní kardiologie v Českém ráji, 17.-18.6.2013, Hrubá Skála
 • Bernat I. How to start the same day discharge program. RITA 2013 (European Rencontres Interventionnelles Transradial Approach 20-21.6.2013, Barcelona, Španělsko
 • Bernat I. STEMI-RADIAL - one year results - Late Breaking Clinical Trials. AIM-RADIAL 2013 (2nd Advanced International Masterclass), 26-28.9.2013, New York, USA
 • Bernat I. Radiální přístup v intervenční kardiologii. XX. kongres České internistické společnosti ČLS JEP 2.-5.10.2013, Praha
 • Bernat I. Perkutánní koronární intervence, Kardiologické dny, 28-29.11.2013, Praha
 •  Bernat I a spol. STEMI-RADIAL - dlouhodobé výsledky. XI. Konference Pracovní skupiny Akutní kardiologie 8.-10.12. 2013 K.Vary
 • Čech J., Pechman V., Rokyta R. Pacient po pobytu na lůžku JIP v ordinaci ambulantního kardiologa. XXII. Lázeňské kardiovaskulární dny v Konstantinových Lázních. 15. – 16. 3. 2013, Konstantinovy Lázně.
 • Čech J.: Diferenciální diagnostika bolesti na hrudi kardiálního původu. Plzeňské dny urgentní medicíny 2013. 12. – 13. Září 2013, Plzeň.
 • Čech J, Pechman V, Rokyta R. Pacient po pobytu na lůžku JIP v ambulantní péči. 11. konference Pracovní skupiny Akutní kardiologie ČKS. 8. – 10. 12. 2013, Karlovy Vary.
 • Hromádka M. Využití ultrazvuku. XXI.Výroční sjezd České kardiologické společnosti, 4.-7.5.2013, Brno
 • Hromádka M. Novinky v kardiopulmonální resuscitaci. České kardiologické dny 2013, 28.-29.11.2013, Praha
 • Hromádka M. LINC study. 11. Konference PS Akutní kardiologie 2013, 8.-10.12.2013, Karlovy Vary
 • Hromádka M. Neinvazivní ventilace. 11. Konference PS Akutní kardiologie 2013, 8.-10.12.2013, Karlovy Vary
 • Hromádka M. USG plic na akutním příjmu. 11. Konference PS Akutní kardiologie 2013, 8.-10.12.2013, Karlovy Vary
 • Hromádka M. Novinky v antiagregační léčbě s ohledem na nové doporučené postupy v léčbě akutních koronárních syndromů. XXII. Lázeňské kardiovaskulární dny, 15.-16.3.2013, Konstantinovy Lázně
 • Hromádka M. Mimotělní membránová oxygenace – indikace a naše první klinické zkušenosti. Postgraduální lékařské dny 12.-14.2.2013, Plzeň
 • Hromádka M. Novinky v antitrombotické léčbě akutních koronárních syndromů. Plzeňské dny urgentní medicíny 12.-13.9.2013, Plzeň
 • Lhotský J. Hemodynamika na JIPu. 11. Konference pracovní skupiny Akutní kardiologie ČKS 8.-10.12.2013, Karlovy Vary
 •  Pechman V. Plicní embolie.Plzeňské dny urgentní medicíny 12.-13.9.2013
 • Rokyta R. Akutní infarkt myokardu s ST elevacemi – nové doporučené postupy. Večer Komplexního kardiovaskulárního centra FN Plzeň 17.4. 2013
 • Rokyta R. Intraaortální balónková kontrapulzace. XXI. Výroční sjezd Ceské kardiologické společnosti. Brno, 4.-7.5.2013
 • Rokyta R. Akutní infarkt myokardu u pacienta s fibrilací síní. XXI. Výroční sjezd Ceské kardiologické společnosti. Brno, 4.-7.5.2013
 • Rokyta R. Infekční endokarditida. Přednáška na předatestačním kursu, Hradec Králové 29.5.2013
 • Rokyta R. Srdeční selhání, kardiogenní šok a STEMI- nová doporučení. VII.kongres CSIM, 12.-14.6. 2013, Clarion Congress Hotel, Praha
 • Rokyta R. Intraaortální balónková kontrapulzace. Invazivní kardiologie v Ceském Ráji 17.-18.6.2013
 • Rokyta R. Akutní srdeční selhání. Přednáška na předatestačním kursu, Motol 11/2013
 • Rokyta R. Akutní srdeční selhání. Ceské kardiologické dny. 29.-30.11.2013
 • Rokyta R. Akutní srdeční selhání. 11.konference PSAK Karlovy Vary, 8.-10.12.2013
 • Šedivý J., Myokarditida - diagnostika našeho souboru nemocných. Postgraduální lékařské dny 12-14.2.2013, Plzeň, ČR
 • Ulč I. Liší se výsledky měření EKG intervalu mezi různými EKG přístroji? XI. slovenské a české sympózium o arytmiách a kardiostimulácii, 27. – 29. 01. 2013, Senec, Slovenská Republika 
 • Vančura V. Umožňuje anatomie srdečních žil skutečně vybírat místo pro stimulaci levé komory srdeční jen podle hemodynamické výhodnosti? Spoluautoři Ulč I, Rokyta R.28.1.2013 na XI. slovenském a českém sympóziu o arytmiách a kardiostimulácii, XV. slovenské arytmologické a kardiostimulačné dni, XIX. české sympózium o arytmiích a kardiostimulaci, 27.–29. ledna 2013, Senec, SR.
 • Vančura V. Současné indikace pro diagnostické invazivní elektrofyziologické vyšetření. 28.1.2013 na XI. slovenském a českém sympóziu o arytmiách a kardiostimulácii, XV. slovenské arytmologické a kardiostimulačné dni, XIX. české sympózium o arytmiích a kardiostimulaci, 27.–29. ledna 2013, Senec, SR.
 • Vančura V. Antikoagulační léčba u fibrilace síní. Současné indikace a možnosti léčby. 15.3.2013 na  XXII. lázeňských kardiovaskulárních dnech v Konstantinových Lázních (konaných 15-16.3.2013).
 • Vančura V. Kontrola frekvence u permanentní fibrilace síní. 17.4.2013 na Večeru Komplexního kardiovaskulárního centra v Šafránkově pavilónu LF Plzeň.
 • Vančura V.  Bradykardie a kardiostimulace. 6.5.2013 v rámci bloku „Interpretace EKG v arytmologii – interaktivní kvíz“ na XXI. sjezd ČKS v Brně (konaném 4.-7.5.2013).
 • Vančura V.  Srdeční frekvence jako terapeutický cíl v léčbě srdečního selhání. 6.9.2013 na 5. ročníku víkendového EKG/ECHO kurzu pro pediatry a dětské kardiology konaném 6.-8.9.2013 v Novém Městě na Moravě
 • Vančura V.  Kontrola frekvence je akceptovatelná strategie pro většinu nemocných. 12.10.2013 v rámci sekce „Pro a proti“ na víkendovém symposiu společnosti Medtronic konaném ve dnech 12.-13.102013 v Mikulově
 • Vančura V.  Základní pojmy a principy kardiostimulace. Předneseno na jednodenním Semináři Arytmologického týmu FN Motol „Základy kardiostimulace“ konaném dne 1.11.2013 ve FN Motol

 

Postery

 • Bernat I, Bertrand OF, Jirous S, Rokyta R  Transradial PCI via 4 French diagnostic catheters - initial experience. AIM-RADIAL 2013 (2nd Advanced International Masterclass), 26-28.9.2013, New York, USA
 • Pechman V., Čech J., Hromádka M., Brůhová H., Bernat I., Rokyta R. jr.Komprese radiální tepny po  dekanylaci na JIP – srovnání dvou metod. Kongres PS Akutní kardiologie 8.-10.12.2013, Karlovy Vary
 • Pechman V, Rokyta  R, Toušek P, Lhotská  J, Pudil R, Widimský P. Význam rutinního předléčení abciximabem u pacientů v kardiogenním šoku na umělé plicní ventilaci podstupujících primární PCI. Poster na sjezdu ČKS Brno 4.-7.5.2013
 • Rokyta R. Poster – prezentace working group of Acute Cardiac Care of Czech Society of Cardiology. Congress Acute Cardiac Care 2013, Madrid, 12.-14.10.2013
 • Šedivý J., Hromádka M., Baxa J., Ferda J., Rokyta R., Myokarditida - jaký je vývoj nálezu na magnetické rezonanci v čase? XXI. Výroční sjezd České kardiologické společnosti, 4.-7.5.2013, Brno, ČR
 • Šedivý J., Hromádka M., Baxa J., Ferda J., Rokyta R., Myocarditis - dynamic changes assessed by cardiovascular magnetic resonance. X. annual meeting of ESC working group on Myocardial and Pericardial diseases. 25.-26. October 2013, Prague, Czech Republic.