Elektrická kardioverze

Elektrická kardioverze je výkon, který se používá k přerušení některých poruch srdečního rytmu (arytmií), nejčastěji fibrilace či flutteru síní. Tyto arytmie mohou zhoršovat srdeční výkonnost a vést ke vzniku krevní sraženiny nejčastěji v oušku levé síně.

Pokud srdeční arytmie trvá déle než 48 hodin, je nutno z důvodu snížení možného rizika uvolnění krevní sraženiny užívat minimálně 3 týdny před výkonem antikoagulační léčbu (Warfarin, Lawarin) za udržování účinné hodnoty Quickova testu (hodnota INR 2-3). V některých případech provádíme elektrickou kardioverzi bez předchozí antikoagulační léčby, zejména u nemocných, kde arytmie vede k nestabilitě nemocného. V tomto případě je nutné ještě někdy těsně před výkonem provést jícnové echokardiografické vyšetření k vyloučení přítomnosti krevní sraženiny v srdci.

Plánovanou elektrickou kardioverzi provádíme na Kardiologické jednotce intenzivní péče během jednodenní krátké hospitalizace trvající cca 5-8 hodin. Během roku provádíme okolo 200 plánovaných elektrických kardioverzí. Pokud máte implantovaný kardiostimulátor, je během výkonu prováděna kontrola funkce tohoto přístroje.

Při kardioverzi je defibrilátorem přes přiložené elektrody na hrudní stěnu aplikován elektrický výboj k srdci, který vede k přerušení srdeční arytmie a obnovení fyziologického sinusového rytmu. Tento zákrok provádíme v krátkodobé celkové anestezii. Během výkonu a následném 4 hodinovém sledování monitorujeme základní životní funkce, krevní tlak, tepovou frekvenci a dýchání.

V některých případech elektrická kardioverze nevede k obnovení sinusového rytmu, poté nemocnému poskytneme další léčebné doporučení. Při normalizaci tepové frekvence a trvalém užívání účinné antikoagulační léčby je možné s touto arytmií žít bez výraznějšího ovlivnění Vaší výkonnosti, lze zvážit nasazení antiarytmické léčby se zopakováním elektrické kardioverze s odstupem či posoudit indikaci katetrizační ablace k odstranění arytmie.

Pokyny pro pacienty:

Neměli byste jíst a pít od půlnoci.

Ranní medikaci v den výkonu je možné užít a zapít malým douškem vody

Přineste si sebou zprávu od odesílajícího lékaře, a pokud ji máte, tak i kartičku s hodnotami Quickova testu

Výkon je prováděn na Kardiologické jednotce intenzivní péče FN Lochotín, vchod B, přízemí

V den výkonu po kardioverzi není možné do řídit motorové vozidlo, prosím pokuste si domluvit předem odvoz rodinou

Elektrická kardioverze – popis výkonu

Před výkonem Vám bude zavedena tenká kanyla do žíly, aby mohla být podávána medikace

Na hrudník Vám budou nalepeny elektrody ke snímání EKG

Bude Vám změřen krevní tlak pomocí manžety na paži.

Po vyšetření lékařem Vám bude léky navozena krátká anestezie (trvající cca 10 minut)

Po navození spánku Vám budou přiloženy na hrudník 2 elektrody defibrilátoru a jimi bude aplikován bifázický elektrický výboj, pokud nedojde k obnovení normálního srdečního rytmu, lze tento výboj po 1 minutě zopakovat za použití vyšší energie.

Elektrický výboj byste neměli pociťovat či si pamatovat nepříjemné zážitky.

Vedlejší účinky a rizika

Závažné komplikace při elektrické kardioverzi jsou vzácné. V případě navození závažných arytmií během tohoto výkonu můžeme aplikací vyššího elektrického výboje tuto arytmii zrušit. Dalším možným rizikem je uvolnění krevní sraženiny, proto dbáme, aby předchozí 3-4 týdenní antikoagulační léčba byla účinná, potom je riziko uvolnění trombu stejné jako během trvání této arytmie. Možné zpomalení tepové frekvence po provedené elektrické kardioverzi je většinou pouze přechodné, v případě nutnosti můžeme zvýšit srdeční frekvenci podáním léků či zcela výjimečně zavedením dočasné nitrožilní kardiostimulace.

Po výkonu

Po provedeném elektrickém výboji budete minimálně 4 hodiny sledován na monitorovaném lůžku KJIP. Pokud nenastanou komplikace, budete po této době propuštěn do domácí péče. Vzhledem k podání krátkodobé anestezie nesmíte následujících 24 hodin řídit motorová vozidla, pít alkohol a neměli byste činit závažná rozhodnutí či právní úkony. Při dimisi dostanete propouštěcí lékařskou zprávu s naším doporučením, minimální doba užívání antikoagulační léčby (Warfarin, Lawarin) po provedené elektrické kardioverzi jsou 4 týdny, pokud není lékařem rozhodnuto jinak.