Spirometrie (funkční vyšetření plic)

Spirometrie je metoda určená k vyšetření dechových funkcí plic (tzv. ventilace). Informuje nás o průchodnosti dýchacích cest a o stavu plicní tkáně. Během spirometrie nemocný obvykle sedí a podle instrukcí dýchá do přístroje, který měří a zaznamenává vdechnuté a vydechnuté objemy vzduchu, výdechové rychlosti a řadu dalších parametrů.

Na základě takto získaných údajů hodnotí lékař plicní funkci (ventilaci) vyšetřovaného a jeho závěr může mít jednu ze čtyř podob: 1. není přítomna ventilační porucha (tzn. normální nález), 2. je obstrukční ventilační porucha (tzn. jsou zúženy průdušky, kterými vzduch do plic proudí, to způsobí zejména snížení výdechových rychlostí, např. u chronických zánětů průdušek nebo u průduškového astmatu), 3. je restrikční ventilační porucha (tzn. je sníženo množství vzduchu, které je nemocný schopen do plic nadechnout, např. stavy po plicních operacích, těžké záněty plic a řada dalších nemocí, které postihují plicní tkáň), 4. je kombinovaná ventilační porucha (tzn. jsou známky obstrukční i restrikční ventilační poruchy).

Před vyšetřením není zapotřebí zvláštní přípravy a je zcela bezbolestné. Nemělo by být však prováděno při závažném infekčním onemocnění, krátce po jídle, po kouření cigarety nebo po expozici dráždivým látkám a chladu. Nejdůležitější je správná spolupráce nemocného. Je nezbytné, aby se vyšetřovaný po výzvě co nejvíce nadechl, na vrcholu nádechu krátce zadržel dech a potom co nejrychleji vydechl všechen vzduch z plic do přístroje. Je třeba také dbát na to, aby náustek nebyl ucpán jazykem či uvolněnou zubní protézou nebo aby vzduch neunikal mezi náustkem a rty.

Spirometrie  se provádí u nemocných s dušností, déle trvajícím kašlem, nejasným nálezem na rentgenovém snímku plic, změněným poslechovým nálezem na plicích apod. Zvláště důležitou úlohu má posouzení funkce plic před operačními výkony. Opakovaným vyšetřením je možno také sledovat vývoj choroby dýchacího ústrojí, účinnost léčby a léčbu optimálně nastavit.

Počet pacientů vyšetřených na našem spirometru je větší než 1100 za rok.

V případě nutnosti podrobnějších a speciálních vyšetření plicních funkcí spolupracujeme s laboratoří funkční diagnostiky kliniky TRN FN Plzeň Bory.