2014 (NELZP)

Přednášky:

  • Šebestová M., Slížková A. „Epikardiální přístup k ablaci komorové tachykardie“ XII. České a Slovenské sympozium o arytmiích a kardiostimulaci, 26 – 28. 1. 2014, České Budějovice
  • Slížková A., Šebestová M. „Vzdálená monitorace ICD přístrojů“ XII. České a Slovenské sympozium o arytmiích a kardiostimulaci, 26 – 28. 1. 2014, České Budějovice
  • Fujanová P., Vodičková L. ARIP – blok přednášek Role sestry pro intenzivní péči se zaměřením na kardiologii  24. 2. - 28. 2. 2014, FN Plzeň
  • Vodičková L. Intenzivní péče v klinických oborech Vysoce specializovaná oš. péče o pacienty s postižením zdraví interního charakteru – kardiovaskulární postižení.  27. 5. 2014, FN Plzeň
  • Pácáltová L., Krocová E. „Časné snímání TR bandu po elektivní transradiální srdeční katetrizaci na standardním lůžkovém oddělení“XXII.Výroční sjezd ČKS, 4 – 7. 5. 2014, Brno
  • Pencová D. „Kardiostacionář a jednodenní srdeční katetrizace“XXIII. Lázeňské kardiovaskulární dny, 20. – 22. 6. 2014, Konstantinovy Lázně
  • Jíchová I. „Bazální stimulace u kardiologických pacientů na JIP“XXIII. Lázeňské kardiovaskulární dny, 20. – 22. 6. 2014, Konstantinovy Lázně
  • Kohoutová M., Drvota L., Jirouš Š. „Radiální tepna před a po katetrizaci“ 4. Celostátní konference Zdravotních sester a radiologických asistentů katetrizačních sálů s mezinárodní účastí, 23. – 24. 10. 2014, Ostrava
  • Lavičková Z. „Neuromonitorace kardiologicky kriticky nemocných pacientů“ III. Neurologické sympozium, 20. – 22. 11. 2014, Ostrava
  • Fujanová P., Tůmová P., Hromádka M., Rokyta R. „Časné snímání TR bandu u nemocných s akutním infarktem myokardu“ 12. Konference Pracovní skupiny Akutní kardiologie České kardiologické společnosti, 7. - 9. 12. 2014, Karlovy Vary