2013 (NELZP)

Přednášky:

 • Šebestová M., Slížková A. „Kontinuální neinvazivní měření krevního tlaku“ XI.České a Slovenské sympozium o arytmiích a kardiostimulaci, 27 – 29. 1. 2013, Senec, SR
 • Slížková A., Šebestová M. „Kvalita života po implantaci ICD“ XI.České a Slovenské sympozium o arytmiích a kardiostimulaci, 27 – 29. 1. 2013, Senec, SR
 • Kopáčková M., Polívková D., Fujanová P., Vodičková L. ARIP – blok přednášek. "Role sestry pro intenzivní péči se zaměřením na kardiologii". L. 11. - 15. 3. 2013, FN Plzeň
 • Vodičková L. Intenzivní péče v klinických oborech Vysoce specializovaná oš. péče o pacienty s postižením zdraví interního charakteru – kardiovaskulární postižení  28. 5. 2013, FN Plzeň
 • Lavičková Z. „Současnost a budoucnost mírné léčebné hypotermie“ II. Sesterské neurologické sympozium, 24. 5. 2013,Ostrava
 • Fujanová P., Floriánová K. „ Kardiogenní šok - přednemocniční a následná péčePlzeňské dny urgentní medicíny, 12. – 13. 9. 2013, Plzeň
 • Lavičková Z., „Současnost a budoucnost mírné léčebné hypotermie“ Plzeňské dny urgentní medicíny, 12. – 13. 9. 2013, Plzeň
 • Floriánová k., Fujanová P., „Kardiogenní šok – přednemocniční a následná péče“ 11. Konference Pracovní skupiny Akutní kardiologie ČKS, 8. – 10. 12. 2013, Karlovy Vary
 • Fujanová p., Floriánová K., „Rizikový profil a kvalita života nemocných po infarktu myokardu“11. Konference Pracovní skupiny Akutní kardiologie ČKS, 8. – 10. 12. 2013, Karlovy Vary
 • Lavičková Z., „Péče o pacienta s drenáží perikardu“ 11. Konference Pracovní skupiny Akutní kardiologie ČKS, 8. – 10. 12. 2013, Karlovy Vary
 • Flaková M., Pácaltová L., Cimmermannová V., „Časné snímání TR bandu po elektivní transradiální srdeční katetrizaci na standardním lůžkovém oddělení“ 11. Konference Pracovní skupiny Akutní kardiologie ČKS, 8. – 10. 12. 2013, Karlovy Vary
 • Šloufová D., „Perkutánní implantace aortální chlopně a následná ošetřovatelská péče o pacienta na koronární jednotce intenzivní péče“11. Konference Pracovní skupiny Akutní kardiologie ČKS, 8. – 10. 12. 2013, Karlovy Vary

Publikace:

 • Fujanová P., Hromádka M., Rokyta R., Mokrejšová P., Vodičková L. „Kvalita života mladších nemocných po prodělaném infarktu myokardu“ Cor et Vasa 55 (6), 2013, 698-700