2014 (lékaři)

Publikace v časopisech s IF

 • Bernat I, Horak D, Stasek J, Mates M, Pesek J, Ostadal P, Hrabos V, Dusek J, Koza J, Sembera Z, Brtko M, Aschermann O, Smid M, Polansky P, Al Mawiri A, Vojacek J, Bis J, Costerousse O, Bertrand OF, Rokyta R. ST Elevation Myocardial Infarction Treated by RADIAL or Femoral Approach in a Multicenter Randomized Clinical Trial: The STEMI-RADIAL Trial. J Am Coll Cardiol. 2014; 63: 964-972  IF 14,086
 • Bernat I, Bertrand OF, Rokyta R; STEMI-RADIAL Investigators. J Am Coll Cardiol. 2014; 64:1296-7 Reply: re-examination of the antithrombotic regimen in the STEMI-RADIAL trial. IF 14,086
 • Cech J, Pechman V, Hromadka M, Ruzicka J, Pospisil J, Durspek J and Rokyta R. Mild Therapeutic Hypothermia Induced by Intravenous Ice Cold Saline: Comparison Between Forearm Vein and External Jugular Vein Access. Exp and Clin Cardiol 2014: 20: 19-24  IF 1,1 
 • Bertrand OF, Abdelaal E, Rao SV, Gilchrist IC, Bernat I, Shroff AR, Caputo RP, Costerousse O, Pancholy SB. Safety of same-day discharge after percutaneous coronary intervention: what is the level of evidence? J Am Coll Cardiol. 2014:11; 63:491-492 IF 14,086
 • Tousek P, Tousek F, Horak D, Cervinka P, Rokyta R,Pesl L, Jarkovsky J, Widimsky P; CZECH-2 Investigators. The incidence and outcomes of acute coronary syndromes in a central European country: results of the CZECH-2 registry. Int J Cardiol. 2014;173:204-208. IF 5,509
 • Veselka J, Hájek P, Toma P, Tesa D, Bruhová H, Matejovic M, Branny M, Studencan M and  Zemánek D. Effect of Rosuvastatin Therapy on Troponin I Release Following Percutaneous Coronary Intervention in Nonemergency Patients (from the TIP 3 Study) Am J Cardiol 2014;113:446-451. IF 3,209 
 • Jakl M, Stasek J, Kala P, Rokyta R, Kanovsky J, Ondrus T, Hromadka M, Widimsky P. Acute myocardial infarction complicated by shock: outcome analysis based on initial electrocardiogram. Scand Cardiovasc J. 2014;48:13-19. IF 0,82

Publikace v recenzovaných časopisech bez IF 

 • Rokyta R. Akutní srdeční selhání a kardiogenní šok – trendy na počátku 21.století. Vnitřní lék. 2014; 60: 348-353 
 • Hromádka M, Rokyta R, Suchý D: Novinky v protidestičkové léčbě akutních koronárních syndromů, Klinická farmakologie a farmacie, 2014, 28: 117-119
 • Pešková M, Lhotský J, Rokyta R. The findings of the oesophageal echocardiography in patients with acute cerebral ischaemia, Cor et Vasa 2014; 56: e456–e462
 • Šedivý J, Baxa J, Hromádka M, Matoušková T, Rokyta R, Ferda J. Komplexní přístup ke sledování pacientů po akutní myokarditidě s využitím magnetické rezonance – předběžné výsledky. Ces Radiol 2014;68(4): 311-317
 • Rokyta R, Ošťádal P, Kala P, Bělohlávek J, Krüger A, Pařenica J, Janota T,
 • Hromádka M, Kovárník T, Hnátek T, Janský P, Vojáček J, Rokyta R. Intraaortální balónková kontrapulzace v kardiologické intenzivní péči – konsenzus expertů. Intervenční a akutní kardiologie 2014;13: 155
 • Seidlerová J, Koza J, Bernat I, Rokyta R, Pechman V, Filipovský J. Renal denervation for treatment of arterial hypertension - the unanswered questions. Vnitr Lek. 2014;60:134-138.
 • Toušek P, Horák D, Toušek F, Rokyta R, Červinka P, Želízko M, AschermannM, Janský P,  Holm F, Pešl L, Jarkovský J, Widimský P, jménem investigátorů registrů CZECH-1 a CZECH-2.Trendy v epidemiologii a léčbě akutních koronárních syndromů v České republice: porovnání registrů CZECH-1 a CZECH-2. Cor et Vasa 2014; 56: e285–e290
 • Bláha M, Kala P, Klimeš D, Bernat I, Branny M, Červinka P, Horák J, Kočka V, Mates M, Němec P,  Pešl L, Štípal R, Šťásek J, Želízko M. Uživatelské výstupy z národního registru katetrových implantací aortální chlopně (CZECH TAVI registry). Možnosti analytických výstupů založených na databázovém systému TRIALDB2. Vnitř Lék 2014; 60: 837-845.
 • Suchý D, Hromádka M. Pentoxifylin v léčbě symptomatické ischemické choroby tepen dolníchkončetin. Kinická farmakologie a farmacie, 2014, 28: 45-48.

 

Kapitoly v monografiích:

 • Pavel Ševčík et al. Intenzivní medicína. 3. přepracované a rozšířené vydání. Galén 2014. ISBN 978-80-7492-066-0.:

Vančura V, Rokyta R: 2.5 Elektroimpulsoterapie: 102 - 109

Čech J, Rokyta R, Šetina M: 2.6 Perikardiocentéza: 110 – 112

VI Kardiovaskulární systém (Rokyta R, Ošťádal P) – str. 269-349

Rokyta R, Bernat I: 6.1 Akutní koronární syndromy: 269 – 281

Vančura V, Rokyta R: 6.3 Akutní arytmologie: 290 – 303

Šmíd M, Rokyta R: 6.6 Nemoci perikardu: 322 - 325