2015 (NELZP)

Přednášky:

 • Fujanová P. „Rizikový profil a kvalita života nemocných po infarktu myokardu“ PLD sesterská sekce 2015, 12. 2. 2015, FN Plzeň
 • Vodičková L. Intenzivní péče v klinických oborech Vysoce specializovaná oš. péče o pacienty s postižením zdraví interního charakteru – kardiovaskulární postižení. 27. 5. 2014, FN Plzeň
 • Pácáltová L. „Edukace pacientů – klíčová součást kvalitní ošetřovatelské péče“ XI. Konference VOŠZ: „Propojení školy a praxe – učíme se vzájemně“, 28. 4. 2015, SZŠ a VOŠZ Plzeň
 • Boudová J., Šebestová M. „Antibakteriální vstřebatelný obal na kardiostimulátory a ICD přístroje“ XXIII. Výroční sjezd České kardiologické společnosti, 24. – 27. 5. 2015, Brno
 • Fujanová P., Tůmová P., Hromádka M., Rokyta R. „Časné snímání TR bandu u nemocných a akutním infarktem myokardu“ XXIII. Výroční sjezd České kardiologické společnosti, 24. – 27. 5. 2015, Brno
 • Tůmová P., Pešek J., Fujanová P. „Specifika ošetřovatelské péče o pacienta po TAVI“ IX. Kongres kardiologických sester, 15. – 16. 10. 2015, Ostrava
 • Lavičková Z. „Neuromonitorace kardiologicky kriticky nemocných pacientů“ IX. Kongres kardiologických sester, 15. – 16. 10. 2015, Ostrava
 • Lavičková Z. „Neuromonitorace kardiologicky kriticky nemocných pacientů“ 13. Konference pracovní skupiny akutní kardiologie ČKS, 6. – 8. 12. 2015, Karlovy Vary
 • Hořánková L., Lavičková Z., Tůmová P., Pechman V, Rokyta R „Extrakorporální membránová oxygenace v léčbě těžké intoxikace Metoprololem“ 13. Konference pracovní skupiny akutní kardiologie ČKS, 6. – 8. 12. 2015, Karlovy Vary
 • Tůmová P., Mokrejšová P., Fujanová P., Pechman V. „Novinky v doporučených postupech ERC pro resuscitaci 2015“ 13. Konference pracovní skupiny akutní kardiologie ČKS, 6. – 8. 12. 2015, Karlovy Vary
 • Pavlíčková l., Tůmová P. „Neuropsychická zátěž sester na jednotkách intenzivní péče a standardních odděleních“ 13. Konference pracovní skupiny akutní kardiologie ČKS, 6. – 8. 12. 2015, Karlovy Vary

Postery:

 • Šebestová M., Malotínová M., Vejvoda V. „Jak předcházet infekčním komplikacím u nemocných podstupujících implantaci kardiostimulátoru nebo ICD přístroje“XXIII. Výroční sjezd České kardiologické společnosti, 24. – 27. 5. 2015, Brno
 • Slížková A., Šebestová M., Vejvoda V. Medtronic carelink express v arytmologické ambulanci“XXIII. Výroční sjezd České kardiologické společnosti, 24. – 27. 5. 2015, Brno