2015 (lékaři)

Publikace v časopisech s IF

 

 

  • Baxa J, Hromádka M,Šedivý J, Moláček J, Štěpánková L, Schmidt B, Flohr TG, Ferda J.
  • Regadenoson-stress dynamic myocardial perfusion improves diagnostic performance of CT angiography in assessment of intermediate coronary artery stenosis in asymptomatic patiens. BioMed Research International 2015 :105629. doi: 10.1155/2015/105629, str. 1-7. IF 1,579

 

 

  • Pancholy S.B, Shanta G.P.S, Romagnoli E, Kedev S, Bernat I, Rao S.V, Jolly S, Bertrand OF, Patel T.M. Impact of access site choice on outcomes of patients with cardiogenic shock undergoing percutaneous coronary intervention: A systematic review and meta-analysis.  Am Heart J 2015; 170: 353-61. IF 4,463

 

 

 

Publikace v časopisech bez IF

 

  • Rokyta R, Hutyra M, Jansa P. 2014 ESC Guidelines on the diagnosis and management of acute pulmonary embolism. Summary document prepared by the Czech Society of Cardiology. Cor et Vasa 2015; 57: e275-e296

 

  • Hromádka M, Karvunidis T, Rokyta R. Kardiogenní a septický šok při akutním infarktu myokardu. Intervenční a akutní kardiologie 2015; 14: 148-153

 

  • ČSKB: Friedecký B, Jabor A, Kratochvíla J, Rajdl D, Kettner J, Franeková J, Akutní kardiologie ČKS: Janota T, Pudil R, Hnátek T, Rokyta R. Doporučení ČSKB: Používání kardiálních troponinů při podezření na akutní koronární syndrom. Klin. Biochem. Metab., 2015; 23: 71-77

 

  • Roblová L, Toušek F, Toušek P, Pešl L, Horák D, Rokyta R, Červinka P, Želízko M, Janský P, Aschermann M, Holm F, Pechman V, Jarkovský J, Widimský P. Outcomes of patients hospitalized for suspected acute coronary syndrome, in whom the diagnosis was not confirmed: Results from the CZECH-1 and CZECH-2 registries. Cor et Vasa 2015; 57: e1-e5

 

 

Kapitoly v monografiích:

 

  • Abdelaal A, Bernat I, Pancholy SB. Hemostasis and Radial Artery Occlusion.  Best Practices for Transradial Approach in Diagnostic Angiography and Intervention, str. 119-130; ISSN 9781451177251 Eds. Bertrand OF, Rao SV. Wolters Kluwer, January 2015.

 

  • Rokyta R, Pechman V: 4. Akutní plicní embolie – diagnostika a léčba: 48 – 59

          Miloš Táborský et al. Novinky v kardiologii 2015. Mladá fronta.ISBN 978-80-204-3712-9