Kardiostacionář

Vedoucí lékař

prof. MUDr. Ivo Bernat, Ph.D.
Tel.: 377 103 352, 377 103 355, 377 103 361

Staniční sestra
Bc. Helena Burdová
Tel.: 377 103 352, 377 103 355

Pozvánka pro pacienty před katetrizací

Pokyny pro pacienty po srdeční katetrizaci

více informací zde