Odborné ambulance

Ambulance ischemické choroby srdeční
tel: 377 103 351
více informací zde

Arytmologická ambulance
tel.: 377 103 170, 377 103 176
fax.: 377 103 350
více informací zde

Ambulance srdečního selhání
tel.: 377 103 340
více informací zde

Ambulance získaných chlopenních vad
tel. 377 103 351
více informací zde

Ambulance vrozených srdečních vad
tel. 377 103 351
více informací zde

Ambulance všeobecné kardiologie (Centrum biologické léčby hypercholesterolémie)
tel: 377 103 340
více informací zde 

Ambulance plicní hypertenze
tel: 377 103 340
více informací zde

Ambulance chorob myokardu a perikardu
tel: 377 103 340
více informací zde