Co u nás léčíme

 • Angina pectoris
 • Arteriální hypertenze
 • Diferenciální diagnostika bolesti na hrudi
 • Disekce aorty
 • Fibrilace síní a další supraventrikulární arytmie
 • Chlopenní vady ve spolupráci s kardiochirurgickým oddělením
 • Infarkt myokardu
 • Infekční endokarditida
 • Ischemická choroba srdeční
 • Kardiomyopatie
 • Lokální trombolýza u vysokých žilních trombóz
 • Nádory srdce
 • Onemocnění myokardu a perikardu
 • Srdeční arytmie
 • Stavy po srdeční zástavě
 • Plicní embolie
 • Plicní hypertenze
 • Poruchy metabolismu tuků
 • Srdeční selhání
 • Synkopy
 • Vrozené srdeční vady v dospělosti