Publikace v roce 2016

Publikace v časopisech s IF

 • Rashid M, Kwok Ch.S., Pancholy S, Chugh S., Kedev S.A., Bernat I, Ratib K, Large A., Fraser D., Nolan J., Mamas M.A. Radial Artery Occlusion After Transradial Interventions: A Systematic Review and Meta-Analysis. J Am Heart Assoc. 2016; 5 (nestránkováno – 22 stránek)  IF 4,3
 • Nieminen MS, Buerke M, Cohen-Solál A, Costa S, Édes I, Erlikh A, Franco F, Gibson C, Gorjup V, Guarracino F, Gustafsson F, Harjola VP, Husebye T, Karason K, Katsytadze I, Kaul S, Kivikko M, Marenzi G, Masip J, Matskeplishvili S, Mebazaa A, Moller JE, Nessler J, Nessler B, Ntalinis A, Oliva F, Pichler-Cetin E, Poder P, Recio-Mayoral A, Rex S, Rokyta R, Strasser RH, Zima E, Pollesello P. The role of levosimendan in acute heart failure complicating acute coronary syndrome: A review and expert consensus opinion. Int J Cardiol. 2016; 218: 150-157. IF 4,638
 • Ferda J, Hromádka M, Baxa J. Imaging of the myocardium using 18F-FDG-PET/MRI. Eur J Radiol. 2016; 85: 1900-1908 IF 2,369
 • Moťovská Z, Hlinomaz O, Miklik R, Hromádka M, Varvařovský I, Dušek J, Knot J, Jarkovský J, Kala P, Rokyta R, Toušek F, Kramaříková P, Majtan B, Šimek S, Branný M, Mrožek J, Červinka P, Ostřanský J, Widimský P. Prasugrel versus Ticagrelor in Patients with Acute Myocardial Infarction Treated with Primary Percutaneous Coronary Intervention: Multicenter  Randomized PRAGUE-18 Study. Circulation. 2016; 134: 1603-1612 IF 17,047
 • Pancholy SB, Bernat I, Bertrand OF, Patel TM. Prevention of Radial Artery Occlusion After Transradial Catheterization: The PROPHET-II Randomized Trial. 2016; 9: 1992-1999           IF 7,345
 • Dlouhá D, Vančura V, Vymětalová J, Hubáček JA, Lánská V, Málek I. Can Leukocyte Telomere Length Predict Survival Time in Heart Transplant Recipients over a Minimal Follow Up of 20 years? Folia Biologica 2016; 62: 188-193 (Folia Bioligica)  IF 0,833

 

Publikace v časopisech bez IF

 • Widimský P, Rokyta R, Hlinomaz O. Summary of the 2015 ESC Guidelines for the management of acute coronary syndromes in patients presenting without persistent ST-segment elevation. Prepared by the Czech Society of Cardiology. Cor et Vasa 2016; 58: e4-e28.
 • Bernat I. Změna role trombektomie u akutního infarktu myokardu. Intervenční a akutní kardiologie 2016; 15: 6
 • Dragounová  E, Junková K, Sviták R, Hromádka M, Pechman V, Sirotek 0, Bernat I, Rokyta R. Jaká je optimální strategie předléčení STEMI pacientů P2Y12 inhibitory v přednemocniční péči? Zkušenosti z Plzeňského kraje z let 2013–2014. Intervenční a akutní kardiologie 2016; 15, 162-164

 

Kapitoly v monografiích:

 • Mladen I. Vidovich, Adhir Shroff : Transradial angiography and intervention from simple to spectacular. HMP Communications,2016

ISBN 978-1-893446-11-3    

Bernat I: 42. Radial Artery Occlusion Treatment: 301-306

 

 

 • Zuzana Moťovská a kol. Novinky v akutní kardiologii. Mladá fronta, 2016

ISBN 978-80-204-3903-1

Hromádka M:  6.1 Ultrazvuk plic: 219-224

                        6.2 Neinvazivní hemodynamika: 225-235

 

 • Miloš Táborský a kol. Novinky v kardiologii 2016. Mladá fronta.

ISBN 978-80-204-3984-0

Ošťádal P, Rokyta R:            

9. Koncepce vzniku národní sítě Center péče o nemocné po srdeční

                  zástavě (Cardiac Arrest Centra), str. 99 – 104

            9.1 Definice Cardiac Arrest Centra

            9.2 Organizace v přednemocniční fázi

            9.3 Postup v Cardiac Arrest Centru

9.4 Podmínky vzniku Cardiac Arrest Center