Přednášková a publikační činnost NELZP KARD 2017

Přednášková a publikační činnost NELZP KARD 2017

 

Přednášky:

  • Soukupová J., „Potřeby pacienta na UPV z pohledu pacienta“ Postgraduální lékařské dny Plzeň, 7. 2. 2017, Plzeň
  • PSS Intenzivní péče v klinických oborech Vysoce specializovaná oš. péče o pacienty s postižením zdraví interního charakteru – kardiovaskulární postižení, Tůmová P., 24. 5. 2017, FN Plzeň
  • Čapková M., Fujanová P., „Ošeřovatelská péče u pacienta v kombinovaném šoku s nutností napojení na V-A ECMO“ XI. Kongres ČSIM, 31. 5. – 2. 6. 2017, Plzeň
  • Tůmová P., Fujanová P., Čapková M., Hromádka M., Rokyta R. „Neurologický výsledek u pacientů po fibrilační zástavě oběhu“, XI. Kongres ČSIM, 31. 5. – 2. 6. 2017, Plzeň
  • Fujanová P., Tůmová P., „Srdeční tamponáda při léčbě NOAC“, XXIV. Kongres ČSARIM, 7. – 9. 9. 2017, Brno
  • Čapková M., Fujanová P., „Ošeřovatelská péče u pacienta v kombinovaném šoku s nutností napojení na V-A ECMO“, XXIV. Kongres ČSARIM, 7. – 9. 9. 2017, Brno
  • Vochová V., Hejrovská E., Tůmová P., Hromádka M., Rokyta R. „Ošetřovatelská péče o pacienta v kardiogenním šoku s nutností napojení na podporu V-A ECMO“, 15. Konference České asociace akutní kardiologie, 3. – 5. 12. 2017, Karlovy Vary
  • Halamková L., Plecitá M., Drvota L., Jirouš Š., Duršpek J., Rokyta R., „ TR BAND a SEAL-ONE: srovnání dvou kompresních prostředků po transradiální srdeční katetrizaci a intervenci“ 15. Konference České asociace akutní kardiologie, 3. – 5. 12. 2017, Karlovy Vary
  • Tůmová P., Mlíková Seidlerová J., Hromádka M., Rokyta R. „Porovnání invazivně měřených hodnot krevního tlaku oproti nepřímému měření oscilometrickou a auskultační metodou prováděnému pomocí duálního tonometru u nemocných v intenzivní péči“ 15. Konference České asociace akutní kardiologie, 3. – 5. 12. 2017, Karlovy Vary
  • Pincová K., Soukupová V., Tůmová P., Hromádka M., Rokyta R. „Perikardiocentéza z pohledu sestry“ 15. Konference České asociace akutní kardiologie, 3. – 5. 12. 2017, Karlovy Vary