Semináře

Program seminářů Kardiologického oddělení FN Plzeň v zimním semestru školního roku 2017/2018                   

Semináře se konají vždy ve čtvrtek v 15,00 h v seminární místnosti Kardiologického odd., FN Plzeň Lochotín (vchod B, -1PP). 

26.10.2017      MUDr. J. Lhotský    Zátěžové testy u aortální stenózy. 

9.11.2017        MUDr. Š. Volovár     Přemosťující antikoagulační léčba. 

23.11.2017      doc. MUDr. P. Jansa, PhD. (II. Interní klinika kardiologie a angiologie VFN Praha) Chronická tromboembolická plicní hypertenze - novinky v léčbě. 

14.12.2017      doc. MUDr. V. Vančura, PhD.     Novinky v léčbě arytmií.

11.1.2018        MUDr. R. Světlíková     Duální protidestičková léčba ve světle ESC guidelines 2017.

25.1.2018        MUDr. Š. Jirouš     Novinky z ESC-STEMI guidelines 2017.

 

Semináře jsou zařazeny do centrálního registru akcí ČLK a budou ohodnoceny 2 kredity.