Semináře

Program seminářů Kardiologické kliniky LF a FN Plzeň v letním semestru školního roku 2018/2019                   

Semináře se konají vždy ve čtvrtek v 15,00 h v seminární místnosti Kardiologického odd., FN Plzeň Lochotín (vchod B, -1PP), pokud není uvedeno jinak.

 

7.3.2019 Kardioden (9,00-14,30, Aula Onkologické a radioterapeutické kliniky FN a LF UK Plzeň).

21.3.2019 Prof. MUDr. M. Matějovič, Ph.D. (I. Interní klinka FN a LF Plzeň). 50 odstínů sepse.

3.4.2019 Večer Komplexního kardiovaskulárního centra FN Plzeň (středa, 18,00, Šafránkův pavilon) 

18.4.2019 MUDr. J. Pešek. Současný pohled na problematiku katetrizačního uzávěru foramen ovale patens.

2.5.2019 MUDr. V. Pechman. Srdeční zástavy v Plzeňském kraji a ECMO v r. 2018.

23.5.2019 MUDr. A Krebsová Ph.D. (IKEM, Praha). Význam genetického vyšetření v kardiologii.

6.6.2019 MUDr. J. Lhotský. Komplikace akutní perikarditidy.

 

Semináře jsou zařazeny do centrálního registru akcí ČLK a budou ohodnoceny 2 kredity.