publikace NELZP 2018

Přednášková a publikační činnost NELZP KARD 2018

Přednášky

  • Burdová H., „Kardiostacionář ve FN Plzeň 2009 - 2017“ XXVIII. Workshop České asociace intervenční kardiologie, 11. – 13. 4. 2018, Hradec Králové
  • Kohoutová M., „Komprese radiální tepny v roce 2018“ XXVIII. Workshop České asociace intervenční kardiologie, 11. – 13. 4. 2018, Hradec Králové
  • Tůmová P. PSS Intenzivní péče v klinických oborech Vysoce specializovaná oš. péče o pacienty s postižením zdraví interního charakteru – kardiovaskulární postižení 24. 5. 2018, FN Plzeň
  • Burdová H., Kohoutová M. „Perfuzní hemostáza na sále intervenční kardiologie“ 5. Celostátní konference všeobecných sester a radiologických asistentů katetrizačních sálů, 25. – 26. 10. 2018, Ostrava
  • Drvota L., Šindelář J. „Úloha radiologického asistenta na sále intervenční kardiologie“ 5. Celostátní konference všeobecných sester a radiologických asistentů katetrizačních sálů, 25. – 26. 10. 2018, Ostrava
  • Široká K., Šefflová J. „Přínos dvanáctisvodové ambulantní monitorace EKG“ XVI. české a slovenské sympozium o arytmiích a kardiostimulaci, 11. – 13. 11. 2018,Ostrava
  • Pémová I., Hromádka M. „Porovnání metod iniciálního změření arteriálního krevního tlaku u nemocných na podpoře noradrenalinem“ 16. konference České asociace akutní kardioloigie ČKS, 2. – 4. 12. 2018, Karlovy Vary