Vedení kliniky

Přednosta Kardiologické kliniky:  prof. MUDr. Richard Rokyta, Ph.D.
Zástupce přednosty pro LP:  prof. MUDr. Milan Hromádka, Ph.D.
Zástupce přednosty pro vědeckou a výchovnou činnost:  prof. MUDr. Ivo Bernat, Ph.D.
Vrchní sestra:  Mgr. Pavlína Mokrejšová