Návštěva prof. Ikariho - 18.9.2017

Prof. Y. Ikari patří mezi průkopníky miniaturizace instrumentaria pro provádění transradiálních koronárních katetrizací a intervencí, jejíž hlavní význam spočívá v bezpečném a precizním provádění výkonů na koronárních tepnách i přes radiální tepny malého kalibru, které dosud byly jednou z hlavních limitací tohoto přístupu u části pacientů. V rámci své návštěvy proslovil profesor Ikari přednášku na tato témata:

  1. Brachial IABP to support complex transradial percutaneous coronary interventions
  2. Ikari guiding catheters for percutaneous coronary interventions

Jeho přednáška byla následovaná bohatou diskusí.

zleva prof. Rokyta, prof. Ikari, prof. Bernat