Přímý přenos zákroku na srdci z FN Plzeň

Ve dnech 24.-27.5. 2015 se konal již XXIII. Výroční sjezd České kardiologické společnosti (ČKS) v Brně s více než 3000 účastníky. Sjezd byl zahájen přímým přenosem ze sálu intervenční kardiologie Kardiologického oddělení FN Plzeň. Mezi pracovištěm ve FN Plzeň a kongresovým sálem v Rotundě bylo ve spolupráci oddělení SIS FN (pod vedením ing. M. Tauchena, MBA) a sdružením CESNET vybudováno plně interaktivní prostředí, které účastníkům kongresu umožnilo se účastnit kardiologických zákroků. Přímý přenos úspěšného intervenčního zákroku na srdeční tepně s implantací stentu přístupem z tepny levého zápěstí byl moderován dosavadním předsedou ČKS prof. Petrem Widimským, nově zvoleným předsedou ČKS prof. Milošem Táborským a členem programového výboru dr. Petrem Kalou. Program zahrnoval 7 přenosů celkem ze 4 kardiocenter. Kromě přímého přenosu s názvem „Transradiální přístup k ;PCI od A do Z“ (Ivo Bernat, Jan Pešek) byl z Plzně prezentován ještě tzv. „live/recorded case“: Ambulantní provedení koronární intervence s pobytem na stacionáři (I.Bernat, Richard Rokyta).