Radiofrekvenční ablace fibrilace síní a komorových tachykardií

Arytmologie je v současné době vybavena moderní přístrojovou technikou srovnatelnou s jinými předními českými nebo evropskými centry. Tradičně se zde implantují kardiostimulátory, zvyšuje se počet implantací ICD (včetně biventrikulárních) i katetrizačních ablací.

V katetrizačních ablacích je centrum schopno provádět nejkomplexnější výkony, včetně ablací fibrilace síní a komorových tachykardií z epikardiálního přístupu, a to za použití trojdimenzionálních mapovacích metod.