Atestace z kardiologie

Ve dnech 10.-14.12.2018 se uskutečnily na Kardiologické klinice FN Plzeň a LF UK v Plzni atestace z kardiologie.

prof. MUDr. Richard Rokyta, Ph.D. Garant oboru kardiologie na LF UK v Plzni