Distální radiální přístup poprvé v ČR

Dne 3.9.2019 ve spolupráci s japonskými kolegy provedli intervenční kardiologové Kardiologické kliniky FN a LF Plzeň jako první v České republice katetrizační výkony na koronárních tepnách novým přístupem z palcové strany hřbetu ruky, tzv. distálním radiálním (DRA = distal radial approach - viz obrázek).

Tento přístup je šetrnější pro vlastní radiální tepnu, vyžaduje ale ve většině případů vzhledem k anatomickým odlišnostem a menšímu kalibru cévy oproti standardnímu přístupu punkci tepny pod sonografickou kontrolou a velmi šetrnou manipulaci se zaváděcím instrumentariem. Prvním výkonem provedeným tímto novým přístupem byla komplexní intervence kolateralizovaného uzávěru levé koronární tepny na ramus interventriclularis anterior u 79 letého pacienta s námahovými stenokardiemi, který byl bez komplikací propuštěn druhý den po výkonu domů.

Spolupráce s japonskými kolegy v rámci minimálně invazivních metod při koronárních intervencích se v posledních 5 letech rozvíjí. Po prvních prezentacích našich výsledků na japonských kongresech navštívil naše pracoviště před 2 roky profesor Yuji Ikari, nyní se výkonů zúčastnil prezident Slender Club Japan profesor Fuminobu Yoshimachi z tokijské Tokai University Hospital.