Publikace v časopisech s IF

 •  Bernat I, Aminian A, Pancholy S, Mamas M, Gaudino M, Nolan J, Gilchrist I, Saito S, Hahalis G, Ziakas A, Louvard Y, Montalescot G, Sgueglia G, van Leeuwen M, Babunashvili A, Valgimigli M, Rao, S, Bertrand OF. Best Practices for the Prevention of Radial Artery Occlusion After Transradial Diagnostic Angiography and Intervention - An International Consensus Paper . JACC: Cardiovasc Interv 2019, Nov 25; 12(22): 2235-2246;  IF 9,544
 •  Osmancik P, Budera P, Talavera D, Hlavicka J, Herman D, Holy J, Cervinka P, Smid J, Hanak P, Hatala R, Widimsky P. Five-year outcomes in cardiac surgery patients with atrial fibrillation undergoing concomitant surgical ablation versus no ablation. The long-term follow-up of the PRAGUE-12 Study. Heart Rhythm. 2019 Sep; 16(9):1334-1340. doi: 10.1016/j.hrthm.2019.05.001. Epub 2019 May 10; IF 5,225
 •   Hromádka M, Černá V, Pešta M, Kučerová A, Jarkovský J, Rajdl D, Rokyta R, Moťovská Z. Prognostic Value of MicroRNAs in Patients after Myocardial Infarction: A Substudy of PRAGUE-18. Disease Markers, 2019, November,1-9; IF 2,761
 •  Seidlerová J, Tůmová P, Rokyta R, Hromádka M. Factors influencing the accuracy of non-invasive blood pressure measurements in patents admitted for cardiogenic shock. BMC Cardiovasc Disord. 2019 Jun 18; 19(1):150. doi: 10.1186/s12872-019-1129-9; IF 1,947
 •  Slezák D, Mayer O, Bruthans J, Seidlerová J, Rychecká M, Gelžinský J, Mateřánková M, Karnosová P, Wohlfahrt P, Cífková R, Filipovský J. The Prognostic Importance of Impaired Fasting Glycemia in Chronic Coronary Heart Disease Patients. Experimental and Clinical Endocrinology and  Diabetes 2019; [Epub ahead of print]; IF 1,927
 •  Al Halabi S, Burke L, Hussain F, Lopez J, Mathew V, Bernat I, Shroff A. Radial Versus Femoral Approach in Women Undergoing Coronary Angiography: A Meta-Analysis of Randomized Controlled Trials.J Invasive Cardiol. 2019 Aug 15. pii: JIC2019815-1; IF 1,363

 • Hromádka M, Tůmová P, Rokyta R, Seidlerová J. Blood pressure measurement in patients with cardiogenic shock: the effect of norepinephrine. Blood Press Monit. 2019 Oct; 24(5):213-220. doi: 10.1097/MBP.0000000000000393; IF 1,008

  

Publikace v časopisech bez IF

 •  Lhotský J, Hromádka M, Pechman V, Sirotek O, Rokyta R. Akutní perikarditida. Intervenční a akutní kardiologie. 2019; 18 (2): 105-108
 •  Rokyta R, Janota T, Pudil R, Hnátek T. Čtvrtá univerzální definice infarktu myokardu. Cor et Vasa. 2019; 61(2):e106-e122. doi: 10.33678/cor.2019.004
 •  Opatrná S, Opatrný J. Vitamin K2, cévní kalcifikace a kardiovaskulární onemocnění v obecné populaci a u dialyzovaných pacientů. Postgraduální nefrologie. 2019; 17 (1): 3-5
 •  Bernat I. Evropský bifurkační klub - EBC v roce 2018. Intervenční a akutní kardiologie. 2019;18(2):109-110
 •  Brůhová H. Asymptomatické aneuryzma podkolenní žíly jako zdroj plicní embolie. Kazuistiky v angiologii. 2019; 6 (3-4): 7-10

 

  Kapitoly v monografiích

 •  Libenský V. 90 let české kardiologie. 2019. Mladá fronta a.s., ISBN 978-80-204-5248-1. Bělohlávek J, Rokyta R, Janota T, Vojáček J, Janský P, Staněk V. Akutní kardiologie v perspektivě 90 let od založení České kardiologické společnosti: 272-287
 •  Seidlerová-Mlíková J. et al. Úvod do vnitřního lékařství. 2019. Triton, 978-80-7553-724-9. Hromádka M. Vyšetření v kardiologii: 81-108