ROK 2019 (NELZP)

Přednášková činnost NELZP KARD 2019

 

Přednášky:

 

 • Burdová H., „Perfuzní hemostáza na sále – nový standard v péči o radiální tepnu“ XXIX. Workshop České asociace intervenční kardiologie, 10. – 12. 4. 2019, Plzeň
 •  Drvota L., „radiologický asistent na sále intervenční kardiologie“ XXIX. Workshop České asociace intervenční kardiologie, 10. – 12. 4. 2019, Plzeň
 •  PSS Intenzivní péče v klinických oborech Vysoce specializovaná oš. péče o pacienty s postižením zdraví interního charakteru – kardiovaskulární postižení Stočesová J. 24. 5. 2019, FN Plzeň
 •  Burdová H., Kohoutová M. „Perfuzní hemostáza na sále intervenční kardiologie“ XXVII. Výroční sjezd České kardiologické společnosti, 12. 5. – 15. 5. 2019, Brno
 •  Drvota L., Kohoutová M. „Úloha radiologického asistenta na sále intervenční kardiologie“ XXVII. Výroční sjezd České kardiologické společnosti, 12. 5. – 15. 5. 2019, Brno
 •  Kohoutová M., Burdová H. „Použití A-V ECMO při transradiální urgentní PCI u mladého pacienta v kardiogenním šoku s refrakterní zástavou oběhu“ XXVII. Výroční sjezd České kardiologické společnosti, 12. 5. – 15. 5. 2019, Brno
 •  Šefflová J., Široká K. „Měření srdeční frekvence pomocí nositelné elektroniky“ XXVII. Výroční sjezd České kardiologické společnosti, 12. 5. – 15. 5. 2019, Brno
 •  Brahová J., Fujanová P., Stočesová J. „Ošetřovatelská péče o pacienta s refrakterní srdeční zástavou při STEMI přední stěny LK s využitím A-V ECMO“ XXVII. Výroční sjezd České kardiologické společnosti, 12. 5. – 15. 5. 2019, Brno
 •  Čapková M., Tůmová P., Hromádka M. „Porovnání metod iniciálního změření arteriálního tlaku u nemocných na podpoře noradrenalinem“ XXVII. Výroční sjezd České kardiologické společnosti, 12. 5. – 15. 5. 2019, Brno
 •  Fujanová P., Stočesová J. „Srdeční tamponáda při akutní perikarditidě a současné léčbě Dabigatranem“ XXVII. Výroční sjezd České kardiologické společnosti, 12. 5. – 15. 5. 2019, Brno
 •  Šloufová D., Lazebníková H., Stočesová J. „Problematika komunikace u pacientů v analgosedaci“ 17. konference České asociace akutní kardioloigie ČKS, 8. – 10. 12. 2019, Karlovy Vary