Pozvánka na Slavnostní večer CVKKP 2020

Pozvánka na Slavnostní večer Komplexního kardiovaskulárního centra FN Plzeň při příležitosti životního jubilea doc. MUDr. I. Bernata, Ph.D., který se koná 19. 2. 2020 od 18:00 hodin v posluchárně Šafránkova pavilonu, Alej Svobody 31, Plzeň

 Program:

 Předsedající: MUDr. Jaroslav Novák, Ph.D.

 1. Rokyta R. (Kardiologická klinika FN a LF Plzeň) Úvodní slovo. (10 min)

 2. Bernat I. (Kardiologická klinika FN a LF Plzeň) Mezinárodní konsensus péče o radiální tepnu po intervenčních výkonech iniciovaný z FN Plzeň. (16 min)

 3. Hromádka M, Moťovská Z. a Prague-18 studijní tým (Kardiologická klinika FN a LF Plzeň,           III. Interní-kardiologická klinika III. LFUK a FN Královské Vinohrady, Praha) MikroRNA v predikci komplikací u nemocných po infarktu myokardu. (16 min)

 4. Mayer O. (II. Interní klinika FN a LF Plzeň) Role produktů pokročilé glykace v patofyziologii cévního stárnutí. (16 min)

 5. Brada M, Hájek T, Rokyta R. (Kardiologická klinika FN a LF Plzeň, Kardiochirurgické odd. FN Plzeň) Infekční endokarditida v Komplexním kardiocentru FN Plzeň: soubor nemocných a mikrobiální spektrum. (16 min)

 6. Duršpek J. (Kardiologická klinika FN a LF Plzeň) Transthyretinová amyloidóza. (16 min)

   

Odborná vzdělávací akce je pořádána v rámci celoživotního vzdělávání lékařů dle stavovského předpisu ČLK č. 16. Akce je zařazena do centrálního registru akcí ČLK a je ohodnocena 2 kredity.