Povolení návštěv na Kardiologické klinice

Vzhledem k příznivému vývoji epidemiologické situace jsou již na Kardiologické klinice od 25.5. 2020 povoleny návštěvy. Probíhají ale v regulovaném režimu:
  • Návštěva proběhne na základě telefonické  objednávky u staniční sestry
  • 1 pacient může mít návštěvu 1 x denně  v max.počtu 2 osob
  • Délka návštěvy 30 minut
  • Návštěvník je povinen:

 - Mít krytý obličej ochrannou rouškou

 - Desinfikovat si ruce při příchodu na pracoviště

 - Dodržovat pokyny udávané ošetřujícím personálem