publikace 2020

 Publikace v časopisech s IF

 

 

Osmančík P, Heřman D, Neužil P, Hála P, Táborský M, Kala P, Poloczek M, Šťásek J, Haman L, Branny M, Chovančík J, Červinka P, Holý J, Kovárník T, Zemánek D, Havránek Š, Vančura V, Opatrný J, Peichl P, Toušek P, Lekešová V, Jarkovský J, Nováčková M, Benešová K, Widimský P,  Reddy V. Left Atrial Appendage Closure Versus Direct Oral Anticoagulants in High-Risk Patients With Atrial Fibrillation. Journal of the American College of Cardiology 2020; 75(25): 3122-3135. doi: 10.1016/j.jacc.2020.04.067 IF 20,589

 

Jarkovský J, Špinar J, Tyl B, Fougerousse F, Vítovec J, Linhart A, Widimský P, Miklík R, Špinarová L, Bělohlávek J, Málek F, Felšöci M, Kettner J, Ošťádal P, Václavík J, Dušek L, Lokaj P, Mebazaa A, Cohen-Solal  A, Pařenica J. Heart rate as an independent predictor of long term mortality of acute heart failure patients in sinus rhythm according to their ejection fraction: data from the AHEAD registry. European Journal of Internal Medicine 2020; 78(8): 88-94. doi: 10.1016/j.ejim.2020.04.022 IF 4,329

 

Smits PC, Laforgia PL, Abdel-Wahab M, Neumann FJ, Richardt G, Boxma-de Klerk B, Lunde K, Schotborgh CE, Piroth Z, Horak D, Wlodarczak A, Frederix GW, Omerovic E. Fractional Flow Reserve-Guided Multivessel Angioplasty in Myocardial Infarction: 3-year follow-up with cost benefit analysis of the Compare-Acute trial. EuroIntervention 2020; 16(3): 225-232. doi: 10.4244/EIJ-D-20-00012 IF 3,993

 

Dušek J, Moťovská Z, Hlinomaz O, Miklík R, Hromádka M, Varvařovský I,  Jarkovský J, Toušek F, Majtan B, Šimek S, Branny M, Mrózek J, Widimský P. The prognostic significance of periprocedural infarction in the era of potent antithrombotic therapy. The PRAGUE-18 substudy. International Jounal of Cardiology 2020; 4(20): v tisku 

doi: 10.1016/j.ijcard.2020.06.067 IF 3,229

 

Šimek S, Moťovská Z, Hlinomaz O, Kala P, Hromádka M, Knot J, Varvařovský I, Dušek J, Rokyta R, Toušek F, Svoboda M, Vodzinska A,Mrózek J, Jarkovský J. The Effect of Diabetes on Prognosis Following Myocardial Infarction Treated with Primary Angioplasty and Potent Antiplatelet Therapy. Journal of Clinical Medicine 2020; 9(8): nestránkováno doi: 10.3390/jcm9082555 IF 3,303

 

Ognerubov D.V, Sedaghat A, Provatorov S.I, Tereshchenko A.S, Bertrand O.F, Bernat I, Arutyunyan G.K, Pogorelova O.A, Tripoten M.I, Balakhonova T.V, Samko A.N, Merkulov E.V. A Randomized Trial Comparing Short versus Prolonged Hemostasis with Rescue Recanalization by Ipsilateral Ulnar Artery Compression: Impact on Radial Artery Occlusion - The RESCUE-RAO Trial. Journal of Interventional Cardiology  2020; 11(23): nestránkováno doi:10.1155/2020/7928961 IF 1,758

 

 

 

Jirouš Š, Bernat I, Slezák D, Miklík R, Rokyta R. Post-procedural radial artery occlusion and patency detection using duplex ultrasound vs. the reverse

Barbeau test. European Heart Journal Supplements 2020; 22: 23-29. doi: 10.1093/eurheartj/suaa095 IF 1,655

 

Widimský P, Linhart A, Rokyta R, Šťásek J. Current cardiovascular research at the Charles University: the 'PRAGUE' trials and beyond. European Heart Journal Supplements  2020; 22, Suppl F: F6 – F13. doi: 10.1093/eurheartj/suaa093. IF 1,655

 

 

Publikace v časopisech bez IF

 

 

Matoušovic K. Burkert J, Špatenka J, Háček J, Jonáš D, Opatrný J. Biopsie nulté hodiny u zemřelých dárců ledviny. Vztah k funci štěpu dítěte. Aktuality v nefrologii 2020; 26(2): 65 – 69

 

Varvařovský I, Mates M, Bernat I, Branny M, Červinka P, Horák D, Kala P, Kmoníček P, Kočka V, Kovárník T, Pešl L, Šťásek J, Želízko M. Provoz katetrizační laboratoře během koronavirové pandemie. Cor et Vasa 2020; 62(1): 34 – 36

 

 

Hromádka M. Krvácivé komplikace na antitrombotické léčbě – zásadní je prevence. Kardiol. Prax 2020; 18 (1): 28-31

 

Rokyta R, Hutyra M, Jansa P. Plicní embolie – co je nového v doporučených postupech Evropské kardiologické společnosti z roku 2019. Intervenční a akutní kardiologie 2020; 19(2): 109-116

 

Rokyta R, Hutyra M, Jansa P. Doporučené postupy Evropské kardiologické společnosti (ESC) pro diagnostiku a léčbu akutní plicní embolie, verze 2019. Stručný přehled vypracovaný Českou kardiologickou společností. Cor  Vasa 2020;62:154-182

 

Bernat I, Horák D, Jirouš Š, Pešek J, Koza J, Slezák D, Rokyta R. Distální radiální přístup u koronárních katetrizací a intervencí. Intervenční a akutní kardiologie 2020; 19 (2): 88-90

 

Varvařovský I, Mates M, Horák D, Polozcek M, Šťásek J, Mráz T, Kočka V, Želízko M, Bernat I, Branny M, Červinka P, Kala P, Kmoníček P, Kovárník T, Pešl L. Odborné stanovisko pro uzávěr otevřeného foramen ovale (PFO). Expert opinion on closure of open foramen ovale. Společný dokument České asociace intervenční kardiologie České kardiologické společnosti, České neurologické společnosti a České asociace kardiovaskulárních zobrazovacích metod České kardiologické společnosti. Intervenční a akutní kardiologie 2020; 19(1): 18–23