NOVÁ MODERNÍ ANGIOLINKA PRO INTERVENČNÍ KARDIOLOGII

Lékaři Kardiologické kliniky FN Plzeň Lochotín využívají k provádění diagnostických a intervenčních výkonů nový angiografický systém. Moderní zařízení Siemens Axiom Artis Q floor umožní maximální zákrokovou úspěšnost a minimalizuje fyzickou zátěž pacientů. Nemocnice do nových technologií investovala téměř 21 milionů korun.

Intervenční kardiologie FN Plzeň disponuje dvěma moderními spojenými katetrizačními sály s angiografickými systémy. První kardiointervenční angiolinka ve FN Plzeň Lochotín byla uvedena do provozu v roce 2000, v roce 2008 pak byla provedena její výměna a v roce 2011 byla zprovozněna druhá. Starší zařízení z roku 2008, na kterém bylo provedeno více než 20 000 diagnostických a léčebných výkonů, nyní za účelem udržení bezproblémového technického provozu a prohloubení dosaženého standardu zákroků vystřídala nová technologie 21. století. Díky moderní rentgence, detektoru s přímou konverzí záření, integrovaným zobrazovacím a funkčním specializovaným metodám (OCT, FFR, iFR, IVUS) a velkoplošnému monitoru se významně zlepší kvalita zobrazení

Parametry nového zařízení splňují nejpřísnější soudobá kritéria, přináší možnost dalšího zvýšení efektivity diagnostických i intervenčních kardiologických zákroků a navíc dále sníží radiační dávky pro pacienty a ošetřující personál,“ uvádí přednosta Kardiologické kliniky prof. MUDr. Richard Rokyta, Ph.D.

Pracoviště Intervenční kardiologie Kardiologické kliniky zajišťuje, jako jediné v kraji, nonstop intervenční výkony pro léčbu akutního infarktu myokardu a stále častěji provádí katetrizační náhrady aortálních chlopní. Každoročně je zde vyšetřeno téměř 2 500 pacientů a je provedeno přes 1 000 léčebných zákroků, zejména perkutánních koronárních intervencí (tj. implantace výztužky – stent do věnčité tepny).

„Každá nová technologie posouvá naši nemocnici kupředu a pomáhá ji udržovat na vysoce profesionální úrovni. Díky novému angiografickému systému nyní můžeme přesněji diagnostikovat onemocnění a zároveň pacientům poskytnout naprostý komfort,“ dodává ředitel FN Plzeň MUDr. Václav Šimánek, Ph.D.

Intervenční odborníci, pod vedením prof. MUDr. Ivo Bernata, Ph.D. dlouhodobě rozvíjí minimálně invazivní přístupy při koronárních katetrizacích a intervencích, spolupracují s japonskými kolegy a výsledky publikují v renomovaných zahraničních časopisech, včetně Journal of the American College of Cardiology.