KARDIODEN 2021

Po roční pauze způsobené koronavirovou pandemií se 22.9.2021 v Modré posluchárně UNIMEC - LF Plzeň  konal 6.ročník KARDIODNE Centra vysoce specializované komplexní kardiovaskulární péče (KKC) FN Plzeň. Kardioden zahájil ředitel FN Plzeň MUDr. Václav Šimánek, PhD. a úvodní sdělení pronesl přednosta kliniky  prof. MUDr. Richard Rokyta, PhD. Odborný program zahrnoval tři přednáškové bloky, kterých se zúčastnilo 117 kardiologů, internistů, praktických lékařů a sester z Plzeňského kraje.

Všem zúčastněným děkujeme.

záznamy přednášek