KARDIODEN 2022

7.ročník KARDIODNE  Centra vysoce specializované komplexní kardiovaskulární péče (KKC) FN Plzeň, se uskutečnil  21.9.2022 v Modré posluchárně - UniMeC LF Plzeň. Již tradičně, Kardioden zahájil ředitel FN Plzeň MUDr. Václav Šimánek, PhD. a úvodní sdělení pronesl přednosta kliniky  prof. MUDr. Richard Rokyta, PhD. Odborný program zahrnoval tři přednáškové bloky, kterých se zúčastnilo 117 kardiologů, internistů, praktických lékařů a sester z Plzeňského kraje.

Všem zúčastněným děkujeme