Více než 10 000 pacientů podstoupilo vyšetření a léčbu na jednodenním kardiostacionáři Kardiologické kliniky.

 

Více než 10 000 pacientů podstoupilo vyšetření a léčbu na jednodenním kardiostacionáři Kardiologické kliniky. Prvního pacienta přivítali v roce 2009 a dle tohoto modelu vznikla řada podobných pracovišť v Evropě i zámoří.

„Kardiologická klinika je superspecializované pracoviště se 130 zaměstnanci. Jednodenní kardiostacionář nabízí komfort nejen z hlediska poskytování specializované zdravotní péče, ale i z důvodu času. Pacient přichází ráno, a pokud je průběh bez komplikací, odchází v odpoledních hodinách,“ sděluje přednosta Kardiologické kliniky prof. MUDr. Richard Rokyta, Ph.D.

Kardiostacionář lze využít nejen pro pacienty podstupující srdeční katetrizaci a intervenci na věnčitých tepnách, ale i pro ty nemocné, kteří potřebují výměnu kardiostimulátoru nebo defibrilátoru. Tito pacienti tvoří téměř 10 %.

 

10 000. pacient ošetřený na jednodenním kardiostacionáři Jiří Fiala (uprostřed) s přednostou Kardiologické kliniky FN Plzeň prof. MUDr. Richardem Rokytou, Ph.D. (vlevo) a zástupcem přednosty téže kliniky prof. MUDr. Ivo Bernatem, Ph.D. (vpravo)

 

„Při katetrizaci používáme co nejšetrnější přístup k pacientům. Proto tyto výkony provádíme, jako jedni z mála na světě, rutinně z levého zápěstí a poslední tři roky i ze hřbetu levé ruky, protože zhruba 90 % pacientů jsou praváci. Pacient má tak svoji dominantní ruku po výkonu zcela volnou a bez omezení. Tímto přístupem provádíme nejen plánované výkony, ale i ty akutní u infarktu myokardu. Ve světě se téměř všude katetrizace provádějí zprava, protože je to pro lékaře pohodlnější a zpočátku snazší,“ uvedl zástupce přednosty kliniky profesor MUDr. Ivo Bernat, Ph.D.  

 

Katetrizace

„Srdeční katetrizace a následná intervenční léčba zachraňuje pacienty nejen s akutním infarktem myokardu, ale i ty, kteří jej v minulosti prodělali, nebo pomůže tomuto onemocnění předejít. Tyto, pro pacienta šetrné zákroky, posouvají naši medicínu mílovými kroky dopředu. Velmi si odborníků Kardiologické kliniky vážím, je to tým, který stále hledá nové cesty, jak léčbu a péči pro naše pacienty přinášet v co nejlepší kvalitě a s novými poznatky,“ dodává ředitel FN Plzeň MUDr. Václav Šimánek, Ph.D.

V současnosti je jednodenní kardiostacionář Kardiologické kliniky FN Plzeň významným pojmem i ve světě. Poprvé byl v mezinárodním měřítku uveden a zobrazen v časopise Nature Reviews of Cardiology v roce 2011 a v letech 2016 a 2020 byl publikován jako vzorový příklad včetně svého půdorysu v sedmém a osmém vydání hlavní americké monografie intervenční kardiologie Textbook of Interventional Cardiology profesora E. Topola.

 

Kardiostacionář

Výsledky z roku 2021, kdy bylo na kardiostacionář přijato přes 800 pacientů, prezentovali lékaři Kardiologické kliniky letos v září na kongresu Transcatheter Cardiovascular Therapeutics (TCT) v americkém Bostonu, který patří mezi dva hlavní světové intervenční kongresy.