IMPLANTACE BEZELEKTRODOVÉHO ( LEADLESS) KARDIOSTIMULÁTORU

IMPLANTACE BEZELEKTRODOVÉHO ( LEADLESS) KARDIOSTIMULÁTORU

Lékaři Kardiologické kliniky FN Plzeň zahájili v lednu 2023 program implantací bezelektrodových (leadless) kardiostimulátorů. (na fotografii Doc. MUDr. Vlastimil Vančura, Ph.D.) Název tohoto typu kardiostimulátoru je odvozen od skutečnosti, že celý implantát se nachází v pravé komoře srdeční. Tím odpadá nutnost trvalého propojení kardiostimulátoru v podkoží pod levou, nebo pravou klíční kostí s vnitřním povrchem srdce pomocí elektrod vedených velkými žilami. Hlavní výhodou bezelektrodového kardiostimulátoru je snížené riziko infekce, které je významné zejména u hemodialyzovaných pacientů a pacientů s obtížně odstranitelnými ohnisky infekce v různých částech těla. Eliminuje se rovněž možnost vzniku krevní sraženiny (trombózy) na elektrodě, která může později bránit průtoku krve v daném místě. Neovlivněna zůstává i funkce trojcípé chlopně, přes kterou u běžných kardiostimulátorů prochází elektroda do pravé komory srdeční. Bezelektrodový kardiostimulátor se zavádí do srdce žilním systémem z pravého třísla. Hmotnost implantátu je 1,75 g a objem 0,8 cm3. Životností ani funkcemi se bezelektrodový kardiostimulátor neliší od standardního jednodutinového kardiostimulátoru.