ODBORNÍCI KARDIOLOGICKÉ KLINIKY V BECHER KLUBU

 

Podnikatelský BECHER Klub připravil pro své členy společensko-poznávací setkání „Křeslo pro hosta“ v Parkhotelu v Plzni. Pozvání přijali významní odborníci z oboru kardiologie z FN Plzeň – prof. MUDr. Richard Rokyta, Ph.D., přednosta Kardiologické kliniky FN a LF v Plzni a jeho kolega prof. MUDr. Ivo Bernat, Ph.D. Během velmi poutavé projekce profesor Rokyta seznámil posluchače s vědeckým pokrokem v oblasti kardiologie za posledních 14 let v celosvětovém měřítku a na několika případech vizuálně dokázal, že i v medicíně se mohou dít zázraky. Profesor Bernat připomněl historii zřízení kardiostacionáře ve FN Plzeň, poukázal na současný trend šetrného způsobu lékařských diagnostických a léčebných katetrizačních výkonů (vyšetření průchodnosti věnčitých tepen) a vyzdvihl světově uznávaný podíl lékařů plzeňské fakultní nemocnice v oblasti kardiologie. Závěrečným překvapením bylo od obou protagonistů technické předvedení zavedení výztužky (stentu), při němž mohl každý zájemce obdržet na památku ampuli se stentem.

  

Zleva: přednosta Kardiologické kliniky prof. MUDr. Richard Rokyta, Ph.D., předseda představenstva Becher klubu Ing. Josef Klimt a zástupce přednosty pro výchovu Kardiologické kliniky prof. MUDr. Ivo Bernat, Ph.D.

 

Richard Rokyta a Ivo Bernat předvádějí zavedení výztužky