Fakultní nemocnice v Plzni potřebuje zvýšit počet lůžek na kardiologii, chce je až zdvojnásobit

Plzeňská fakultní nemocnice chystá zvýšení kapacity své kardiologie na dvojnásobek lůžek. Největší zdravotnické zařízení jihozápadních Čech léčí pacienty z několika krajů. V interním pavilonu nemocnice proto upraví prostory, které loni po přestěhování do nového pavilonu opustila psychiatrická klinika. Vznikne nové oddělení kardiologie s 30 standardními lůžky a deseti lůžky jednotky intenzivní péče (JIP).

Dosavadní kardiologie má rovněž 30 standardních a deset JIP lůžek. Kardiologická klinika podle nemocničního webu ročně hospitalizuje kolem 4000 pacientů a přes 10.000 jich ošetří v specializovaných ambulancích.

"My jsme kardiocentrem a ten obrat našich pacientů, kteří k nám přicházejí z Karlovarského, Plzeňského a části Jihočeského kraje, je obrovský. Vzhledem k tomu, že spoustu výkonů se dá dělat v rámci jednodenní až dvoudenní hospitalizace, tak potřebujeme jak ta monitorovaná, tak i nemonitorovaná lůžka," řekl ředitel FN Plzeň Václav Šimánek. Všechny průzkumy, které si nemocnice udělala, podle něj jednoznačně ukazovaly na potřebu, navýšit kapacitu, aby se zvýšila průchodnost kardiologie.

V současné době vrcholí soutěž, projektová cena byla vypočítaná na asi 190 milionů korun. "Jakmile vysoutěžíme, chtěli jsme, aby to trvalo 350 dnů," odhadl dobu realizace úprav ředitel.

Kardiologická klinika FN Plzeň jako jediné pracoviště v kraji zajišťuje nonstop provoz pro pacienty s akutním infarktem myokardu, u nichž je indikovaná srdeční katetrizace. Ročně klinika provede srdeční katetrizaci 2500 pacientům. Klinika je v Česku lídrem v přístupu k těmto katetrizacím ze zápěstí. Na svém kardiostacionáři bez nutnosti přespání v nemocnici tak ročně ošetří 800 nemocných.

FN letos připravuje nebo už má započaté i další velké investice. Nedávno dokončila rekonstrukci transfuzního oddělení, ve svém lochotínském areálu dokončuje také kompletní rekonstrukci metabolické jednotky intenzivní péče za přibližně 100 milionů korun. FN Plzeň měla na letošek naplánované investice za zhruba 1,4 miliardy korun, což je přibližně 13 procent předpokládaného ročního obratu nemocnice, který má být asi 10,5 miliardy korun, o 500 milionů víc než loni. Nemocnice bude investovat do provozu, ale také například do operačních sálů. Většina peněz půjde z vlastních zdrojů FN, menší část z dotačních titulů.

Fakultní nemocnice Plzeň má 1759 lůžek, 21 klinik, 19 oddělení a šest ústavů. Loni provedla 1,032.262 ambulantních vyšetření, 59.210 hospitalizací a 3081 porodů. V nemocnici pracuje 5188 zaměstnanců, průměrná měsíční mzda lékaře byla loni 112.153 korun, všeobecné sestry 63.411 korun.