KARDIODEN 2023

Dne 19.9.2023 se konal v Modré posluchárně UniMec – LF Plzeň  již 8.ročník Kardiodne - Centra vysoce specializované komplexní kardiovaskulární péče (KKC) FN Plzeň. 

Kardioden zahájil ředitel FN Plzeň MUDr. Václav Šimánek, Ph.D. a děkan LF UK v Plzni, prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., za což jim velmi děkujeme. Poté promluvil přednosta kliniky prof. MUDr. Richard Rokyta, Ph.D.,  a následoval odborný program, který obsahoval tři bloky přednášek. (Celkem 14 přednášek.) Návštěvnost byla vysoká, Kardiodne se účastnilo 136 kardiologů, internistů, praktických  lékařů a sester z Plzeňského kraje. V brzké době přidáme na naše webové stránky záznamy přednášek. Najdete je v sekci – odborná veřejnost – semináře.