Návštěva a přednášky 2 významných osobností světové kardiologie

z prava:  prof. MUDr. Richard Rokyta, Ph.D., prof. MUDr. Petr Widimský, DrSc., prof. Shigeru Saito z Kamakura Hospital. prof. MUDr. Ivo Bernat, Ph.D.

U příležitosti 5. výročí vzniku Kardiologické kliniky FN a LF UK v Plzni a 25 let intervenční kardiologie v lochotínském areálu Fakultní nemocnice proběhly 9. 10. 2023 v přednáškové síni Onkologické a radioterapeutické kliniky přednášky dvou kardiologů a osobností světového významu. Přednášky uvedli děkan plzeňské LF prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., přednosta Kardiologické kliniky prof. MUDr. Richard Rokyta, Ph.D. a zástupce přednosty Kardiologické kliniky pro vědeckou a výzkumnou činnost prof. MUDr. Ivo Bernat, Ph.D.

Jako první přednášel prof. MUDr. Petr Widimský, DrSc., děkan 3. LF UK v Praze, který je mimo mnoha dalších ocenění a funkcí i držitelem zlaté medaile Evropské kardiologické společnosti a národní ceny vlády Česká hlava. Jeho přednáška měla název: „Similarities and differences between interventional treatment of myocardial infarction and stroke“

Druhou přednášku s názvem „History, present and future of Japanese interventions“ proslovil hlavní host, nejvýznamnější japonský kardiolog prof. Shigeru Saito ze Shonan Kamakura General Hospital, držitel evropské ceny EAPCI Ethica Award z Euro PCR 2015 a americké ceny Master Operator Award z TCT 2019, tedy dvou hlavních světových intervenčních kongresů.

Obě mimořádně zajímavé přednášky vyvolaly bohatou diskusi. Prof. Saito zároveň předal své zkušenosti a rady přímo na lochotínském sále intervenční kardiologie. Kardiologická klinika dlouhodobě spolupracuje s předními japonskými centry jak při vzájemné výměně zkušeností, tak i společnou účastí na multicentrických projektech, a to zvláště v oblasti minimálně invazivní strategie při intervenčních výkonech.

 

            z prava:  prof. MUDr. Richard Rokyta, Ph.D., prof. MUDr. Petr Widimský, DrSc., prof. Shigeru Saito z Kamakura Hospital. prof. MUDr. Ivo Bernat, Ph.D.

 

                                                                                       Lékařský tým intervenční kardiologie (uprostřed prof. Saito)

                                                                                   Intervenční kardiologie – tým sester a radiologických asistentů s prof. Saitem