Nové angiolinky umožní kardiologické zákroky na nejmodernějších technologiích

 

Nové angiolinky jsou nejmodernější technologie na trhu, které nabízí lepší ovládání, kvalitu obrazu a pro lékaře jsou velmi důležité velkoplošné monitory. Dalším přínosem je snížení radiační zátěže pro pacienty i personál. Díky lepší kvalitě zobrazení umožnují, kromě větší bezpečnosti pro pacienty, i provádění nejsložitějších diagnostických a léčebných výkonů.

Jedním z pracovišť s novou angiolinkou je úsek arytmologie. V katetrizační léčbě fibrilace síní používají lékaři Kardiologické kliniky zcela novou metodu, tj. ablaci pulzním polem, kdy je aplikována elektrická energie o výkonu desítek kilowatů v rozsahu mikrosekundy. Tato metoda je pro pacienty, kteří jsou pro to vhodní, velkým přínosem. Ve srovnání s provedením katetrizačního zákroku aplikovanou radiofrekvenční energií nevede k bolestivému dráždění osrdečníku, a hlavně celou proceduru zjednodušuje a zrychluje.

Na nejmodernější angiolince na intervenční kardiologii je mj. velkým bonusem integrovaný software, který napomáhá rozboru CT obrazů a tím k lepší rekonstrukci kořene aorty, aortální chlopně a přístupových cest. Proto je možné pro každého konkrétního pacienta zvolit optimální typ a velikost katetrizačně implantované aortální chlopně.

                                                                                                        Nová angiolinka – sál intervenční kardiologie 

    

                                                                                                                    ovladovna – sál arytmologie

               

                                                                                                               Nová angiolinka – sál arytmologie 

            

                                                                                                 Zákrok na nové angiolince intervenční kardiologie