Zahájení výstavby nových oddělení Kardiologické kliniky

Naše Kardiologická klinika téměř zdvojnásobí kapacitu standardních lůžek i intenzivních lůžek. Dne 29. 2. 2024 byl položen základní kámen pro rekonstrukci 2 stanic po přesunu Psychiatrické kliniky, kde vznikne druhá Kardiologická jednotka intenzivní péče s 9 lůžky a standardní plně monitorované oddělení s 25 lůžky.  Zatím má klinika 11 lůžek na JIP a 30 standardních.Onemocnění srdce a cév jsou stále nejčastější příčinou úmrtí v ČR. Počty pacientů s kardiovaskulárními onemocněními bohužel stále rostou. Rozšíření stávajících prostor je zcela nezbytné pro zajištění potřebné péče nejen pro pacienty z Plzeňského kraje, ale i ze sousedních regionů. Celkové nákladyna výstavbu nového moderního pracoviště ve výši 180 milionů korun uhradí nemocnice ze svého rozpočtu. Stavba by měla být dokončena v prosinci letošního roku. Rozšířením prostor se zvýší množství ošetřených pacientů, kardiologové budou moci také rozšířit portfolio některých intervenčních a arytmologických výkonů. „Kromě stávajícího širokého spektra diagnostických a léčebných výkonů plánujeme začít provádět i další speciální výkony, které dosud byly pro naše pacienty k dispozici na pražských pracovištích. Např. už na konci minulého roku jsme začali provádět ablace fibrilace síně pulzním polem,“ uvádí přednosta kliniky profesor Rokyta. Zatím to bylo jen v omezeném objemu, ale v průběhu roku plánujeme postupný nárůst těchto výkonů. Moderní vybavení oddělení umožní celkově vyšší kvalitu péče s jednoznačným profitem pro všechny pacienty kliniky. Rovněž lékařský i nelékařský personál bude mít lepší zázemí pro práci.