Jícnová (transezofageální) echokardiografie

Je vyšetření srdce a některých velkých cév ultrazvukovou sondou zaváděnou do jícnu a žaludku. Sonda je umístěna na konci tenké ohebné hadice(endoskopu), která se zavádí přes dutinu ústní do jícnu. Protože jícen probíhá v těsné blízkosti srdce, je možné některé srdeční struktury vyšetřit mnohem přesněji než ze stěny hrudní. Vyšetření se prování v lokálním (místním) znecitlivění zadní části dutiny ústní a hltanu sprejem a gelem, kterým je potřen endoskop. Před vyšetřením je často nemocnému zavedena do žíly na horní končetině umělohmotná kanyla (tj. tenká hadička umožňující podávání léků před a během vyšetření). U velké části nemocných podáváme nitrožilně léky na zklidnění a proti zvracení. Při vyšetření leží nemocný na boku, aby sliny mohly volně vytékat z dutiny ústní. Dýchací cesty zůstávají během vyšetření zcela průchodné a nemocný si volně dýchá. Po celou dobu výkonu se o nemocného stará vyškolený lékař a zdravotní sestra.

Vyšetření se prování v lokálním (místním) znecitlivění zadní části dutiny ústní a hltanu sprejem a gelem, kterým je potřen endoskop. Před vyšetřením je často nemocnému zavedena do žíly na horní končetině umělohmotná kanyla (tj. tenká hadička umožňující podávání léků před a během vyšetření). U velké části nemocných podáváme nitrožilně léky na zklidnění a proti zvracení.Při vyšetření leží nemocný na boku, aby sliny mohly volně vytékat z dutiny ústní. Dýchací cesty zůstávají během vyšetření zcela průchodné a nemocný si volně dýchá. Po celou dobu výkonu se o nemocného stará vyškolený lékař a zdravotní sestra.

Jícnová echokardiografie se provádí, je-li nutné zobrazit struktury, které jsou z povrchu hrudníku nepřehledné, nebo jde-li o nemocného, který je obtížně vyšetřitelný, nebo je-li nutné vyšetření z povrchu hrudníku zpřesnit či doplnit. Vyšetření může být nepříjemné a proto je prováděno jen pokud získané informace jsou nezbytné k rozhodnutí o dalším léčebném postupu (například při rozhodování o operaci srdce, při podezření na přítomnost zánětu na srdečních chlopních, při nutnosti vyloučení krevní sraženiny v srdečních dutinách před elektrickou kardioverzí apod.).

Komplikace jícnové echokardiografie jsou zcela ojedinělé. Nejčastěji jde o přechodné podráždění hltanu a jícnu, které se projevuje zejména nepříjemným pocitem či bolestivostí při polykání. K vážnějšímu poranění horní části trávicího traktu dochází při vyšetření velmi vzácně. Jeho riziko však může být vyšší u pacientů s onemocněním hltanu, jícnu a žaludku (záněty, vředy, zúženiny, stavy po operacích či krvácení z těchto orgánů apod.). Proto je nezbytné, aby o těchto chorobách informoval nemocný lékaře ještě před zahájením vyšetření. Před vyšetřením je nutné minimálně 6 hodiny nic nejíst a 4 hodiny nepít. Při nedodržení lačnění před vyšetřením hrozí riziko zvracení, při kterém by mohlo dojít k vdechnutí žaludečního obsahu a rozvoji zánětu plic. Po vyšetření je třeba ještě alespoň1 hodinu nejíst a nepít. Po uvedenou dobu přetrvává znecitlivění kořene jazyka a hltanu a je tak vysoké riziko vdechnutí potravy či tekutin. V případě, že je aplikována uklidňující látka (sedace), je řadu hodin snížena pozornost a reakční schopnost vyšetřovaného a ten nemůže asi 12 hodin řídit automobil nebo provádět jiné nebezpečné činnosti. Doporučujeme, aby měl vyšetřovaný zajištěný doprovod nebo odvoz z vyšetření. Ročně se na našem pracovišti provádí několik set těchto vyšetření.