Elektrokardiografie (EKG)

Je základní vyšetřovací metodou v kardiologii. Jde o snímání elektrické aktivity srdečního svalu pomocí speciálních elektrod, které jsou umístěny na těle vyšetřovaného (obvykle 4 elektrody na horních a dolních končetinách a 6 elektrod na hrudníku). Přístrojem jsou pak tyto elektrické děje převedeny v EKG křivku (elektrokardiogram), která je vytištěna na papír s malými čtverečky nebo uložena do počítače. Vyšetření je velmi rychlé, zcela nebolestivé a nevyžaduje žádnou přípravu.

Vyšetření umožňuje zjistit řadu srdečních onemocnění (např. poruchy srdečního rytmu, ischemickou chorobu srdeční včetně akutní srdečního infarktu aj.). V řadě případů jsou však na EKG přítomny charakteristické změny jen v tom okamžiku, kdy daný chorobný stav probíhá. EKG vyšetření nemá žádná rizika. Jediným možným nežádoucím účinkem jsou krátkodobé kožní změny v místě přiložených elektrod.