Zátěžové EKG vyšetření (ergometrie, bicyklová ergometrie)

Jde o vyšetření sloužící k odhalení poruchy prokrvení srdečního svalu při zátěži, k posouzení tolerance zátěže (zjištění funkční kapacity) a méně často i k některým jiným účelům (např. k sledování poruch srdečního rytmu vyvolaných zátěží). Často jsou k zátěžovému EKG vyšetření odesíláni nemocní, kteří mají občasné bolesti či jiné nepříjemné pocity na hrudi, a kdy je potřeba vyloučit poruchu prokrvení srdečního svalu při zátěži (tj. ischemickou chorobu srdeční, respektive námahovou anginu pectoris). Při této nemoci dochází k postupnému zužování cév, které přivádějí krev k srdečnímu svalu. Ten je pak při zátěži nedostatečně prokrvován, což vyvolá zpravidla změny na EKG křivce a také bolest na hrudi.

Vyšetření je prováděno na bicyklovém ergometru (tj. šlapání na kole) nebo méně často na běhátku (pohyblivém pásu) za asistence lékaře a sestry. Zátěž je postupně zvyšována, obvykle po dvou minutách. Fyzická aktivita je ukončena při vyčerpání vyšetřovaného, při dosažení požadované srdeční frekvence, při změnách na EKG, při vzniku potíží (např. bolesti na hrudi aj.) či při výskytu některých dalších komplikací (extrémní zvýšení krevního tlaku apod.). Během celého vyšetření a po něm je sledován celkový stav pacienta, srdeční frekvence, manžetou na paži krevní tlak a je nepřetržitě monitorován elektrokardiogram (EKG) pomocí elektrod nalepených na přední ploše hrudníku.

Před výkonem nesmíte 3 hodiny jíst a kouřit. S sebou je vhodné vzít si sportovní obuv a sportovní oblečení (trenýrky nebo tepláky) a ručník. Podle účelu vyšetření je někdy nezbytné na přechodnou dobu (obvykle 1 až 2 dny) před testem přestat užívat některé léky (nejčastěji jde o léky ze skupiny betablokátorů, nitrátů a kalciových blokátorů). Na vynechání léků je vždy nutné se domluvit se svým ošetřujícím lékařem. Ranní dávku léků, které zpravidla před vyšetřením neužijete, si vezměte s sebou, abyste ji mohli užít bezprostředně po vyšetření. Pokud si nepamatujete názvy léků, které užíváte, přineste si s sebou jejich soupi

Vyšetření je nutné odložit u pacientů s akutní infekcí a není možné jej provést u nemocných, kteří nejsou schopni šlapat na kole nebo se pohybovat na pohyblivém pásu běhátka (např. pacienti s významnými bolestmi nebo poruchami hybnosti dolních končetin).

Celé vyšetření (příprava, zátěž, odpočinek, zhodnocení a sepsání nálezu) zpravidla trvá více než půl hodiny.