Test na nakloněné rovině

Vyšetření často uváděné pod zkratkou VT (vertikalizační test) nebo HUTT (head-up tilt table test) slouží k vyšetřování příčin opakovaných ztrát vědomí (synkop). Princip vyšetření spočívá v tom, že nemocný se položí na vyšetřovací lůžko a několika minutách klidu je sklopen do úhlu 70-80°. V této poloze je monitorován krevní tlak a srdeční rytmus. Za pozitivní se test považuje při závažném poklesu tlaku nebo významném poklesu srdeční frekvence doprovázeném ztrátou vědomí. Celé vyšetření obvykle netrvá déle než 1 hodinu. Často se u testu používá tzv. provokace, která zvyšuje citlivost testu, ale snižuje jeho specificitu. Spočívá v aplikaci nitroglycerinu pod jazyk. Výkon je nebolestivý, není provázen žádným významnějším risikem, je však nutno jej provádět nalačno. V případě pozitivního výsledku může nemocný udávat krátkodobou slabost, pocit točení hlavy, může rovněž vnímat nepříjemně proběhlou krátkodobou ztrátu vědomí.