Holterova monitorace EKG

U nemocných s potížemi vzbuzujících podezření na srdeční onemocnění, zejména poruchu srdečního rytmu, se často provádí Holterova monitorace EKG. Jejím cílem je zjištění změn EKG křivky v době potíží. Nezaznamenává se klasické 12−svodové EKG, ale pouze 2-3 EKG svody, které obvykle dostačují k zjištění příliš pomalé srdeční frekvence nebo klasifikace tachykardie (poruchy rytmu s nepřiměřeně rychlým tepem). Vyšetření se provádí připojením 2-3 svodů pomocí lepících elektrod umístěných na vhodných místech na hrudníku. Tyto elektrody jsou kabely spojeny s nahrávacím zařízením. Nemocný nosí přístroj k zaznamenávání EKG obvykle po dobu 24 hodin, některé přístroje jsou přizpůsobeny i pro delší dobu záznamu. Za určitou maximální dobu registrace lze považovat 7 dnů. V indikovaných případech je možné u pacientů provést 12-svodovou Holterovu monitoraci EKG (např.  ke zjištění četností výskytu různých morfologií komorových extrasystol).

Vyšetření je spojeno s určitým nepohodlím způsobeným nošením záznamové jednotky a nalepených elektrod. Může dojít i ke kožní reakci v místě kontaktu kůže s nalepenými elektrodami. Závažnější rizika nebo nežádoucí účinky však vyšetření nemá.