Echokardiografie

Je zobrazovací metoda využívající ultrazvuku. Jde o zvuk o vysoké frekvenci, který lidské ucho není schopné slyšet. Ultrazvuk má však schopnost procházet orgány a tkáněmi a odrážet se na jejich rozhraní. Tyto odrazy lze registrovat. Echokardiografický přístroj je zpracovává a převádí na pohybující se obrázek na monitoru.

Vyšetření se provádí sondou, která slouží jako vysílač i přijímač ultrazvuku. Na sondu se vždy nanáší vrstva ultrazvukového gelu. Nemocný má horní polovinu těla obnaženou a leží nejčastěji na levém boku nebo na zádech. Lékařem je přikládána sonda na různá místa hrudníku a nadbřišku, někdy též do krční jamky. Vyšetření je nebolestivé, nemocný cítí pouze tlak sondy ve vyšetřovaném místě. Trvá průměrně 15 – 45 minut dle „vyšetřitelnosti“ pacienta a složitosti nálezu. Naše oddělení disponuje nejmodernějšími echokardiografickými přístroji (Vivid E95, Vivid S70), které umožňují i provádění vysoce specializovaných vyšetření.

Vyšetření umožňuje zobrazit jednotlivé srdeční oddíly (jejich velikost a funkci), srdeční chlopně (jejich případné vady), velké cévy (aortu, plicnici, žíly přicházející do srdce), tekutinu v osrdečníkové dutině a další srdeční struktury a útvary. Dále podává velké množství informací o proudění krve srdcem a velkými cévami.

Až na výjimky není nutná žádná příprava před vyšetřením. Ultrazvuk nemá škodlivé účinky na lidský organismus a proto je možné vyšetření opakovat dle potřeby. Bohužel u některých pacientů nelze echokardiografické vyšetření z technických důvodů provést (někteří obézní nemocní, pacienti s „rozedmou plic“ apod.)

Díky výše uvedeným skutečnostem je transtorakální echokardiografie základním kardiologickým vyšetřením. Ve většině případů by měla u nemocných se srdečním onemocněním nebo při podezření na něj předcházet složitějším a často invazivním kardiologickým vyšetřením. Ročně se na našem pracovišti provádí několik tisíc transtorakálních echokardiografických vyšetření.