Pravostranná srdeční katetrizace

Cílem vyšetření je zjistit hodnoty krevního tlaku v pravé srdeční síni, pravé srdeční komoře a plicní tepně. Ve většině případů se stanovuje srdeční výdej, tj. kolik litrů krve srdce přečerpá za 1 minutu. V některých případech se zjišťuje koncentrace kyslíku ve výše uvedených srdečních oddílech, což slouží k vyloučení či potvrzení některých vrozených či získaných srdečních vad.

Některé hodnoty změřené při pravostranné srdeční katetrizaci lze získat z ultrazvukového či izotopového vyšetření srdce. Pravostranná katetrizace však poskytuje nejpřesnější hodnoty a provádí se zpravidla tehdy, kdy hodnoty získané jinými vyšetřeními nejsou dostatečné ke stanovení správné diagnózy či léčby.

Vyšetření probíhá na katetrizačním sále v poloze vleže. Po dezinfekci místa a okolí vstupu do žíly (ve většině případů v třísle, méně často v oblasti krku či podklíčkové krajině) je pacient překryt sterilními rouškami. Provádějící lékař provede znecitlivění okolí vstupu do žíly, poté je žilou bezbolestně zavedena tenká umělohmotná trubička (katétr) do jednotlivých vyšetřovaných oddílů krevního oběhu. Jejím prostřednictvím se provádí vlastní měření. Délka výkonu je zpravidla 30 - 60 minut.