Uzávěr defektů síňového septa

Defekt septa síní je vrozená porucha vývoje mezisíňové přepážky, kdy je v této přepážce otvor, kterým proudí krev z jedné síně do druhé. Otevřené foramen ovale je též vrozený, poměrně často se vyskytující, drobný otvor v přepážce mezi srdečními síněmi, kterým zpravidla proudí jen malé množství krve.

Cílem katetrizačního uzávěru těchto otvorů je zamezení volného propojení mezi síněmi. V přítomnosti většího otvoru (defekt septa síní) dochází k přetěžování srdce vysokým krevním průtokem. V přítomnosti jakékoli z těchto dvou vad může pak dojít k prostupu krevní sraženiny z žilního systému do levé síně a odtud do jakéhokoli místa v těle. To může způsobit vážné komplikace ucpáním tepny zásobující tuto část těla (např. mozkovou mrtvici, srdeční infarkt, uzávěr tepen horní či dolní končetiny apod.).

Výkon se provádí na katetrizačním sále v poloze vleže a pacient je překryt sterilními rouškami. Během výkonu je pacient při plném vědomí. Po místním znecitlivění v třísle v místě vpichu do žíly, je lékařem zavedena speciální katetr (umělohmotná trubička) do levé síně přes otvor v mezisíňové přepážce, který má být během tohoto výkonu uzavřen. Z katétru se vysune okluder, který má tvar dvojitého disku. Okluder se pod rentgenovou kontrolou umístí do otvoru v mezisíňové přepážce a po kontrole jeho správného umístění prostřednictvím jícnové echokardiografie (tj. zavedením echokardiografické sondy do jícnu po místním znecitlivění) se od katétru odpoutá a otvor uzavře.