Proč k nám

Kardiologická klinika

 • jsme nosným pracovištěm Centra vysoce specializované kardiovaskulární péče FN Plzeň (součástí je i Kardiochirurgické odd. a kardiologická část II. Interní kliniky)
 • vysoce erudovaný tým lékařů a sester poskytuje komplexní péči dospělým pacientům s onemocněním srdce a cév ve všech segmentech moderní kardiologie (ročně 4000 hospitalizovaných a více než 10 000 ambulantně vyšetřených pacientů)

Intervenční kardiologie

 • jsme jediným pracovištěm v Plzeňském kraji s non-stop servisem pro intervenční léčbu infarktu myokardu, ročně katetrizujeme > 2500 pacientů
 • naše pracoviště provádí > 95 % výkonů nejšetrnějším možným způsobem, tj. tepnou ze zápěstí nedominantní ruky (tj. u praváků zleva)
 • provádíme katetrizační náhrady aortální (poloměsíčité) chlopně, uzávěry srdečních defektů a pravostranné srdeční katetrizace
 

Kardiostacionář

 • je určen pro pacienty podstupující plánovanou srdeční katetrizaci přístupem ze zápěstí nebo výměnu kardiostimulátoru a implantabilního kardioverteru/defibrilátoru (ICD)
 • ročně z něj ošetříme 800 pacientů bez nutnosti přespání v nemocnici
 

Arytmologie

 • jako jediné pracoviště v Plzeňském kraji provádíme:
 1. implantace kardiostimulátorů, kardioverterů-defibrilátorů (ICD) a přístrojů pro srdeční resynchronizační léčbu
 2. katetrizační ablace poruch srdečního rytmu včetně ablace fibrilace síní a komorových arytmií
 • sledujeme ambulantně nositele kardiostimulátorů a kardioverterů-defibrilátorů
 • disponujeme širokým spektrem metod ambulantního monitorování EKG
 

Neinvazivní kardiologie

 • provádíme kompletní škálu neinvazivních vyšetřovacích metod, zejména vysocespecializovaná ultrazvuková vyšetření srdce včetně jícnové, dobutaminové a 3 D echokardiografie
 • máme k dispozici specializované ambulance, mj:
 1. ambulanci ischemické choroby srdeční
 2. ambulance pro získané a vrozené chlopenní vady
 3. ambulanci srdečního selhání
 4. ambulanci plicní hypertenze
 • jsme součástí centra FN Plzeň pro preskripci PCSK9 inhibitorů
 

Kardiologická jednotka intenzivní péče

 • léčíme pacienty s akutním infarktem myokardu, po srdeční zástavě a s ostatními závažnými akutními srdečními problémy
 • jako jediné pracoviště v Plzeňském kraji poskytujeme komplexní kardiologickou intenzivní péči včetně použití mechanických srdečních podpor, přístrojové náhrady funkce plic a ledvin
 • provádíme plánované elektrické kardioverze u pacientů s fibrilací a flutterem síní
 

Lůžková část

 • máme možnost nepřetržité monitorace srdečního rytmu (telemetrie)
 • všechny pokoje jsou moderně vybavené (klimatizace, TV)
 • k dispozici je nadstandardní jednolůžkový pokoj