Rok 2011

Oponentury:

 • Černý Š, Groch L, Rokyta R. Oponentura českých doporučených postupů „Myokardiální revaskularizace – perkutánní koronární intervence a aortokoronární bypass“ (Kala P, Němec P, Želízko M, Pirk J, Widimský P) Cor Vasa 2011:53 (Suppl 1)

Publikace in extenso v časopisech s IF: 

 • Bernat I, Bertrand O, Rokyta R, Kačer M,Pešek J, Koza J, Šmíd M, Brůhová H, Štěrbáková G, Štěpánková L, Costerousse O. Efficacy and safety of transient ulnar artery compression to recanalise acute radial artery occlussion after transradial catheterization. Am J Cardiol 2011;107:1698-1701 IF 3,680
 • Widimsky P, Rohác F, Stásek J, Kala P, Rokyta R, Kuzmanov B, Jakl M, Poloczek M, Kanovsky J, Bernat I, Hlinomaz O, Belohlávek J, Král A, Mrázek V, Grigorov V, Djambazov S, Petr R, Knot J, Bílková D, Fischerová M, Vondrák K, Maly M, Lorencová A. Primary angioplasty in acute myocardial infarction with right bundle branch block: should new onset right bundle branch block be added to future guidelines as an indication for reperfusion therapy? Eur Heart J. 2012 Jan;33(1):86-95. Epub 2011 Sep 1. IF 10,046
 • Kozeluhova M.  Peichl P.  Cihak R.  Wichterle D.  Vancura V.  Bytesnik J.  Kautzner J. Catheter ablation of electrical storm in patients with structural heart disease. Europace 2011:13:109-13. IF 1,839
 • Wichterle D, Vancura V. Statistical bias in seeking the left ventricular endocardial sweet spot for cardiac resynchronization therapy. J Am Coll Cardiol 2011: 22;57 :1000 IF 14,156
 • Straka F, Pirk J, Pindak M, Skalsky I, Vancura V, Cihak R, Marek T, Lupinek P, Masin J, Schornik D, Zeman M, Skrobakova J, Dorazilova Z, Skibova J. The hemodynamic effect of right ventricle (RV), RT3DE targeted left ventricle (LV) and biventricular (BIV) pacing in the early postoperative period after cardiac surgery . Pacing Clin Electrophysiol 2011 ;34:1231-40. IF 1,353
 • Straka F, Pirk J, Pindak M, Skalsky I, Vancura V, Cihak R, Marek T, Lupinek P, Schornik D, Masin J, Zeman M, Skrobakova J, Dorazilova Z, Skibova J. Biventricular pacing in the early postoperative period after cardiac surgery. Physiol Res 2011: 22;60:877-85. IF 1,646

Publikace in extenso v časopisech bez impakt faktoru:

 • Tousek P, Rokyta R, Tesarova J, Pudil R, Belohlavek J, Stasek J, Rohac F, Widimsky P. Routine upfront abciximab versus standard periprocedural therapy in patients undergoing primary percutaneous coronary intervention for cardiogenic shock: The PRAGUE-7 Study. An open randomized multicentre study. Acute Card Care. 2011; 13: 116-22.
 • Brůhová H. Hluboká žilní trombóza u mladých žen (poznámky pro praktického lékaře). Med. Pro Praxi 2011; 8: 83-85
 • Horák D., Bernat I. Jednodenní srdeční katetrizace v České republice. Interv Akut Kardiol 2011;3:99-101
 • Lhotský J, Lhotská J, Široký J, Rokyta R. Nerozpoznaná infekční endokarditida u mladé ženy. Cor Vasa 2011:53:734-736.
 • Čech J, Pešek J, Pechman V, Rokyta R. Traumatická disekce RIA jako příčina rozsáhlé ischémie myokardu. Cor Vasa 2011:53:737-739.
 • Pešek J, Bernat I, Koza J, Šmíd M, Čech J, Pechman V, Hromádka M, Široký J, Mikulenka V, Hájek T, Rokyta R. Využití systému Impella 2,5 u vysoce rizikové perkutánní koronární intervence. Inter Akut Kardiol 2011; 10(3):122-126
 • Suchý D., Hromádka M.: Racionální léčba COX-2 preferenčními nesteroidními antirevmatiky. Medicína po promoci /ročník 12/suppl. 3/2011, 9-14
 • Suchý D., Hromádka M.: Problematika geriatrické farmakoterapie u vybraných onemocnění a lékových skupinPraktické lékarenství /2011, 7(4)  172-175
 • Suchý D., Hromádka M.: Příspěvek k problematice geriatrické farmakoterapie. Praktické lékarenství /2011, 7(3)    57-60

Abstrakta v časopisech s IF:

 • Bernat I., Kačer M, Pešek J, Koza J, Rokyta R. Radial versus femoral approach in primary PCI for with cardiogenic shock – prospective comparison. J Am Coll Cardiol 2011;58:B128, IF 14,292

Abstrakta v časopisech bez IF a sbornících:

 • Bernat I. Radiální okluze - výskyt, diagnostika, léčba. Interv Akut Kardiol 2011; Suppl.C:C22
 • Čech J, Pechman V, Pospíšil J, Hromádka M, Rokyta R. Rychlost poklesu tělesné teploty při indukci mírné léčebné hypotermie v závislosti na volbě přístupu do žilního systému. Intervenční a akutní kardiologie 2011:10:E7
 • Čech J, Pechman V, Hromádka M, Rokyta R, Pospíšil J. Rychlost poklesu tělsné teploty při indukci léčebné mírné hypotermie v závislosti na zvoleném žilním přístupiu.  Databáze abstrakta XIX. výročního sjezdu České kardiologické společnosti 1.-4.5.2011. Cor Vasa 2011: supplementum 1
 • Čech J., Pechman V., Pešek J., Rokyta R. Traumatická disekce RIA jako příčina rozsáhlé ischemie myokardu. II. Olomouc kazuistická (2011), sborník abstrakt, 14 – 15.
 • Hromádka M, Pechman V, Čech J, Rokyta R. ECHO guided perikardiocentéza. Databáze abstrakta XIX. výročního sjezdu České kardiologické společnosti 1.-4.5.2011. Cor Vasa 2011: supplementum 1
 • Hromádka M, Lhotský J, Koza J, Pechman V, Čech J, Pospíšil J, Rokyta R. Kardiogenní šok při tako-tsubo kardiomyopatii – kazuistika. Databáze abstrakta XIX. výročního sjezdu České kardiologické společnosti 1.-4.5.2011. Cor Vasa 2011: supplementum 1
 • Jandík T, Trefná A, Pospíšil J, Lhotský J, Čech J, Vančura V, Rokyta R. Rozdíly ve výsledcích měření šíře QRS komplexu mezi lékaři a porovnání s automatickou analýzou EKG přístrojem. Databáze abstrakta XIX. výročního sjezdu České kardiologické společnosti 1.-4.5.2011. Cor Vasa 2011: supplementum 1
 • Pechman  V, Čech J, Hromádka M, Pospíšil J, Rokyta R jr. Klinický výsledek pacientů vyššího věku (80+) vyžadujících umělou plicní ventilaci na kardiologické JIP. Intervenční a akutní kardiologie 2011:10:E11
 • Pešek J, Bernat I, Koza J, Šmíd M, Pechman V, Hájek T, Mikulenka V, Široký J, Rokyta R. Krátkodobá prognóza pacientů léčených perkutánní koronární intervencí s oběhovou podporou systémem Impella 2,5. Databáze abstrakta XIX. výročního sjezdu České kardiologické společnosti 1.-4.5.2011. Cor Vasa 2011: supplementum 1
 • Pešek J, Bernat I, Koza J, Šmíd M, Rokyta R. Výsledky perkutánní koronární intervence chronického uzávěru věnčité tepny radiálním přístupem. Databáze abstrakta XIX. výročního sjezdu České kardiologické společnosti 1.-4.5.2011. Cor Vasa 2011: supplementum 1
 • Zeman, A., Šmíd, M., Kučková, Š., Hájek, T., Rokyta, R. (2011): A contribution to the study of pathological biomineralization of aortic valves, p. 267. Geological and Medical Sciences for a safer Environment  - 4th International Conference on Medical Geology, GeoMed 2011, Bari - Italy September 20-25, 2011, Book of Abstracts. ISBN: 978-88-7522-041-9. 
 • Šmíd M, Lhotský J, Hájek T, Pešek J, Bergerová T, Bernat I, Koza J, Rokyta R. Fatálně probíhající laktobacilová infekční endokarditida aortální chlopně prvomanifestující se akutním infarktem myokardu embolizační. Databáze abstrakta XIX. výročního sjezdu České kardiologické společnosti 1.-4.5.2011. Cor Vasa 2011: supplementum 1
 • Šmíd M, Zeman A, Kučková Š, Hájek T, Rokyta R. Anorganická analýza explantovaných aortálních chlopní pro významnou degenerativní aortální stenózu, Databáze abstrakta XIX. výročního sjezdu České kardiologické společnosti 1.-4.5.2011. Cor Vasa 2011: supplementum 1

Přednášky:

 • Beránek V. „Srdeční selhávání“.  Přednáška na Plicní klinice FN Plzeň,  10.2.2011
 • Bernat I. Přístupová cesta: radiální vs femorální. XXI.workshop interveční kardiologie ČKS, 7.-8.4.2011, Hradec Králové
 • Bernat I. Krvácivé komplikace katetrizačních intervencí:femorální vs radiální přístup. XIX.Výroční sjezd České kardiologické společnosti 1.-4.5.2011, Brno
 • Bernat I. Embolizace trombu z levé síně do kmene jako příčina akutního infarktu myokardu s kardiogenním šokem. XIX.Výroční sjezd České kardiologické společnosti 1.-4.5.2011, Brno
 • Bernat I. PCI of the left main in acute myocardial infarction. EuroPCR 2011, 17.-20.5.2011, Paříž, Francie
 • Bernat I. Limitace radiálního přístupu. XIV. Workshop Pracovnej skupiny intervenčnej kardilogie SKS, 9.-11.6.2011, Štrbské Pleso, Slovensko
 • Bernat I. Studie RIVAL. Invazivní kardiologie v Českém ráji 20.-21.6.2011, Hrubá Skála
 • Bernat I. Radiální okluze – výskyt, diagnostika, léčba. Invazivní kardiologie v Českém ráji 20.-21.6.2011, Hrubá Skála
 • Bernat I. Transient ulnar compression to treat radial occlusion. Recontres Interventionnelles Transradial Approach - European RITA, 29.-30.9.2011 IKEM, Praha
 • Bernat I. A randomized trial of radial vs.femoral approaches for primary PCI. Transcatheter Cardiovascular Therapeutics (TCT) 2011, 7.-11.11.2011 San Francisco, USA.
 • Bernat I. Subacute radial occlusion treated with transient ulnar compression. Transcatheter Cardiovascular Therapeutics (TCT) 2011, 7.-11.11.2011 San Francisco, USA.
 • Bernat I. STEMI and transradial PCI of the left main coronary artery. Transcatheter Cardiovascular Therapeutics (TCT) 2011, 7.-11.11.2011 San Francisco, USA.
 • Bernat I. Early detection and treatment of radial occlusion.Transradial Masterclass 24.-25.11.2011, Nantwich, Velká Británie
 • Bernat I. Kardiogenní šok při infarktu myokardu: role radiálního přístupu. 9.konference  Akutní kardiologie ČKS, 8.-10.12.2011 Karlovy Vary
 • Schmiedhuber P, Šlauf F, Duras P, Havránek P, Brůhová H. Retrospektivní analýza použití kaválních filtrů - jsme nejlepší? XVI. pracovní sympozium CSIR, Velké Losiny 2.-4.6.2011
 • Čech J., Pechman V., Hromádka M., Rokyta R., Pospíšil J. Rychlost poklesu tělesné teploty při indukci léčebné mírné hypotermie v závislosti na zvoleném žilním přístupu.XIX. Výroční sjezd ČKS, Brno 4.5. – 7.5.2011.
 • Čech J., Pechman V.,  Rokyta R. Rychlost poklesu tělesné teploty při indukci léčebné mírné hypotermie v závislosti na zvoleném žilním přístupu. 9. konference PS akutní kardiologie, Karlovy Vary, 8.12. – 10.12.2011
 • Čech J., Pechman V., Pešek J., Rokyta R. Traumatická disekce RIA jako příčina rozsáhlé ischemie myokardu. Postgraduální lékařské dny Plzeň., 8. – 10. 2 2011
 • Čech J., Pechman V.,Pešek J.,  Rokyta R. Traumatická disekce RIA jako příčina rozsáhlé ischemie myokardu. II. Olomouc kazuistická, Olomouc, 3.11.2011
 • Fiedler R. Betablokátory u obstrukčních plicních chorob. XVII. Kongres České a Slovenské pneumologické a ftizeologické společnosti 23.6. -25.6.2011
 • Fiedler R.:  The Syncope.41. st. WMTS Congress, Karlovy Vary, 20-26.8.2011
 • Pešek J, Bernat I, Koza J, Šmíd M, Pechman V, Hájek T, Mikulenka V, Široký J, Rokyta R. Krátkodobá prognóza pacientů léčených perkutánní koronární intervencí s oběhovou podporou systémem Impella 2,5. XIX. výroční sjezd České kardiologické společnosti, Brno, 1.-4.5.2011.
 • Hromádka M. Echo guided perikardiocentéza. XIX. výroční sjezd České kardiologické společnosti Brno
 • Hromádka M. Echokardiografie u systémové sklerodermie. Jáchymovské revmatologické dny 2011
 • Jandík T. Radiofrekvenční ablace. XX. Kardiovaskulární dny v Konstantinových Lázních 11.2.2011
 • Lhotská J, Bernat I, Rokyta R. Využití kardiostacionáře pro jednodenní hospitalizace. XX. lázeňské kardiovaskulární dny v Konstantinových Lázních, Konstantinovy Lázně 11.-12.2.2011.
 • Pešek J, Bernat I, Koza J, Šmíd M, Rokyta R. Výsledky perkutánní koronární intervence chronického uzávěru věnčité tepny radiálním přístupem. XIX. výroční sjezd České kardiologické společnosti, Brno, 1.-4.5.2011
 • Rokyta R. Kardiologie v Komplexním kardiovaskulárním centru FN Plzeň. XX.lázeňské kardiovaskulární dny, Konstantinovy Lázně, 11.-12.2.2012
 • Rokyta R. Profesorská přednáška, Praha, Karolinum  - 24.2.2011
 • Rokyta R.: Eliminační metody, podpora funkce ledvin. Přednáška na XIX. výročním sjezdu ČKS, Brno, 1.-4.5.2011
 • Rokyta R. Kardiogenní šok: od patofyziologie k farmakoterapii. Přednáška na 9.konferenci Pracovní skupiny Akutní kardiologie ČKS, Karlovy Vary 8-10.12.2011
 • Vančura V, Wichterle D, Melenovský V, Kautzner J. Která oblast pravé komory je hemodynamicky nejvýhodnější pro stimulaci z pravé komory srdeční? IX slovensko-české sympozium o arytmiích a kardiostimulaci, Starý Smokovec, Slovensko 7.2.2011
 • Vančura V.  V resynchronizační léčbě postačuje kardiostimulátor. Diskuse pro a proti. XIX. výroční sjezd České kardiologické společnosti v Brně,2.5.2011
 • Vančura V, Wichterle D, Melenovský V, Kautzner J. Střední septum nebo horní septum jako nejlepší místo pro stimulaci z pravé komory. Přednáška na XIX. výročním sjezdu české kardiologické společnosti v Brně dne 2.5.2011
 • Vančura V. Prevence náhlé smrti implantací ICD přístroje. Předneseno 11.2.2011 na XX. lázeňských kardiovaskulárních dnech v Konstantinových lázních
 • Vančura V Geneticky podmíněné arytmie, nové arytmické syndromy. Přednáška přednesená 27.4.2011 a 30.11.2011 v IVPZ Praha v rámci předatestačního kursu v kardiologii

Postery:

 • Bernat I, Kačer M, Pešek J, Koza J, Rokyta R  Radial versus femoral approach in primary PCI with cardiogenic shock – prospective comparison. TCT 2011 (Transcatheter Cardiovascular Therapeutics) 7.-11.11. 2011 San Francisco, USA
 • Jandík T, Trefná A, Pospíšil J, Lhotský J, Čech J, Vančura V, Rokyta R. . Rozdíly ve výsledcích měření šíře QRS komplexu mezi lékaři a porovnání s automatickou analýzou EKG přístrojem. XIX. Výroční sjezd České kardiologické společnosti. 1.-4.5. 2011 Brno.
 • Pechman V, Čech J, Hromádka M, Pospíšil J, Rokyta R jr. Klinický výsledek pacientů vyššího věku (80+) vyžadujících umělou plicní ventilaci na kardiologické JIP. Poster na 9. konferenci pracovní skupiny akutní kardiologie 8.-10.12.2011 Karlovy Vary.
 • Šmíd M., Zeman A., Kučková Š., Hájek T., Rokyta R. Anorganická analýza explantovaných aortálních chlopní pro degenerativní aortální stenózu. XIX. výroční sjezd České kardiologické společnosti,  Brno, 1.-4.5. 2011  
 • Šmíd M., Lhotský J., Hájek T., Bergerová T., Pešek J., Bernat I., Koza J., Rokyta R. Fatálně probíhající laktobacilová infekční endokarditis aortální chlopně prvomanifestující se akutním infarktem myokardu embolizační etiologie. XIX. výroční sjezd České kardiologické společnosti,  Brno  1.-4.5.2011
 • Vančura V, Wichterle D, Melenovský V, Kautzner J. Where to pace at the right ventricular septum? EHRA Europace, Madrid, Španělsko, 26.-29.6.2011.
 • Zeman A., Šmíd M., Kučková Š., Hájek T., Rokyta R. A contribution to the study of pathological biomineralization of aortic valves. Biomed 2011 Bari, Italy