Rok 2012 lékaři

Články v impaktovaných časopisech světové databáze ISI

 

Články v recenzovaných neimpaktovaných časopisech

 • Hromadka M, Rajek D, Trefil L, Racek J, Rokyta R. Diagnostic sensitivity of high-sensitivity troponin T for acute myocardial infarction in patients with chest pain. Cor et Vasa 54 (2012) e227-e231
 • Kachlík D, Koňařík M, Horák D, Bernat I, Báča V. Anatomická úskalí cestou vřetenní tepny – variace větvení. Interv Akut Kardiol 2012; 11:117-123
 • Lhotska J, Pechman V, Čech J, Opatrny J, Hromadka M, Rokyta R. Early phosphatemia changes in acute cardiac care patients. Cor et Vasa 5 4 (2 0 1 2) e232-e236
 • Pešek J, Bernat I, Koza J, Šmíd M, Rokyta R. Retrográdní rekanalizace chronického  uzávěru ramus circumflexus levým radiálním přístupem. Interv Akut Kardiol 2012;162-4
 • Popelova J, Zatočil T, Vavera Z, Paleček T, Ostřansky J, Lhotsky J, Rubáček M, Gebauer R. Mechanical heart valve prosthesis in pregnancy–multicenter retrospective observational study. Cor et Vasa 54 (2012) e 217-e222
 • Widimsky P, Stasek J, Kala P, Rokyta R, Kuzmanov B, Hlinomaz O, Belohlavek J, Maly M. Acute myocardial infarction due to the left main coronary artery occlusion: Electrocardiographic patterns, angiographic findings, revascularization and in-hospital outcomes. Cor et Vasa 2012: 54(1): 14-18
 • Widimsky P, Kala P, Rokyta R. Summary of the 2012 ESC Guidelines for the management of acute myocardial infarction in patients presenting with ST-segment elevations. Prepared by the Czech Society of Cardiology. Cor et Vasa 2012; 54, e273-e289 
 • Vančura V. Kardiostimulátory slučitelné s vyšetřením MRI – začátek nové éry? Zdravotnické noviny č. 39 ze dne 24.9.2012.

 

Odborné recenzované knihy, kapitoly v odborných recenzovaných knihách

 • Kautzner J., Bytešník J., Vančura V., Čihák R., Haman L., Kolář J., Pleskot M., Pšenička M. Poruchy srdečního rytmu. In: Vojáček, J., Kettner, J. ed. Klinická kardiologie. Praha: Nucleus HK, 2012, s. 233-356. ISBN 978-80-87009-89-5.

 

Abstrakta v časopisech a sbornících

 • Bernat I. Uzávěr radiální tepny po srdeční katetrizaci a intervenci. XV. sjezd PS Kardiovaskulární rehabilitace a XXI.lázeňské kardiovaskulární dny, Konstantinovy Lázně, 10.-12.2.-2012. Abstrakta přednášek, str. 5
 • Hromádka M. Akutní koronární syndromy bez ST elevací – nové doporučené postupy. XV. sjezd PS Kardiovaskulární rehabilitace a XXI.lázeňské kardiovaskulární dny, Konstantinovy Lázně, 10.-12.2.-2012. Abstrakta přednášek, str. 4
 • Pechman V. Plicní embolie. XV. sjezd PS Kardiovaskulární rehabilitace a XXI.lázeňské kardiovaskulární dny, Konstantinovy Lázně, 10.-12.2.-2012. Abstrakta přednášek, str. 5
 • Rokyta R. AKS s STE – nová doporučení.  Plzeňské dny urgentní medicíny. Plzeň, Černice 20-21.9.2012 – sborník abstrakta
 • Ulč I., Vančura V., Rokyta R. Srdeční žíly u nemocných podstupujících implantaci přístroje pro srdeční resynchronizační léčbu (CRT), XX. výroční sjezd České kardiologické společnosti, Brno 13.-16.5.2012
 • Vančura V., Jandík T. Léčba arytmické bouře. XV. sjezd PS Kardiovaskulární rehabilitace a XXI.lázeňské kardiovaskulární dny, Konstantinovy Lázně, 10.-12.2.-2012. Abstrakta přednášek, str. 4

 

Přednášky

 • Bernat I. Uzávěr radiální tepny po srdeční katetrizaci a intervenci. XV. sjezd PS Kardiovaskulární rehabilitace a XXI.lázeňské kardiovaskulární dny, Konstantinovy Lázně, 10.-12.2.-2012
 • Bernat I.  PCI u akutního koronárního syndromu a krvácení.  XXII. Workshop PS intervenční kardiologie ČKS, Průhonice Praha 12.-13.4. 2012
 • Bernat I.a spol. - To nejlepší z České kardiologie – Efficacy and safety of transient ulnar compression to recanalize acute radial occlusion after transradial catheterization. XX. Výroční sjezd ČKS Brno  13.-16.5.2012
 • Bernat I.  Arteriální přístup u primární PCI. XX. Výroční sjezd ČKS Brno 13.-16.5.2012
 • Bernat I. Radiální přístup v intervenční léčbě kardiogenního šoku při infarktu myokardu. XX. Výroční sjezd ČKS Brno  13.-16.5.2012
 • Bernat I.  Ulnar artery – RITA 2012 18.-19.6.2012 Paříž, Francie
 • Bernat I, Koza J.- Ulnární tepna – Invazivní kardiologie v Českém Ráji . Hrubá Skála 25.-26.6.2012
 • Bernat I.  Radial approach in the world - Czech republic – Ist Advanced International Masterclass - AIM RADIAL Quebec, Kanada  13.-15.9. 2012
 • Bernat I. Radial approach and shock patients  - dtto
 • Bernat I. Radial approach and same day discharge - the Czech experience – dtto
 • Bernat I. Transradial approach to coronaries – 9th Vascular and Interventional Education Days, Dotter Interventional Institute 19.-20.10.2012, Portland, USA
 • Bernat I. Interventional treatment of acute myocardial infarction - dtto
 • Bernat I. et al. STEMI-RADIAL trial – Late Breaking Clinical Trials session TCT Miami, USA 22-26.10.2012
 • Bernat I. Complex Approach to Multivessel Disease and Left Main STEMI - Case 1. presenter - dtto
 • Bernat a spol. Studie STEMI-RADIAL – X. konference PS akutní kardiologie K.Vary 2.-4.2012
 • Čech J, Pechman V, Rokyta R. Rychlost poklesu tělesné teploty při indukci mírné léčebné hypotermie v závislosti na volbě žilního přístupu. Postgraduální lékařské dny Plzeň 2012. Nové diagnostické a terapeutické postupy v lékařství. Plzeň, Šafránkův pavilón, 14.-16.2.2012
 • Hromádka M. Akutní koronární syndromy bez ST elevací – nové doporučené postupy. XV. sjezd PS Kardiovaskulární rehabilitace a XXI.lázeňské kardiovaskulární dny, Konstantinovy Lázně, 10.-12.2.-2012
 • Hromádka M, Rajek D, Trefil J, Rokyta R, Racek J. Diagnostická senzitivita vysoce citlivého troponinu T pro akutní infarkt myokardu u pacientů s bolestí na hrudi -XX. Výroční sjezd ČKS Brno 13.-16.5.2012
 • Hromádka M,: ECMO - indikace a naše první zkušenosti.  Plzeňské dny urgentní medicíny. Plzeň, Černice 20-21.9.2012
 • Hromádka M. Ticagrelor – studie PLATO, odborný seminář, Angelo Hotel Plzen 10.10. 2012
 • Hromádka M, Bosman R, Rokyta R.-  Šokový stav při dynamické obstrukci ve výtokovém traktu LK u nemocného s polytraumatem hrudníku  - 10.konference PSAK Karlovy Vary     2.-4.12.2012
 • Hromádka M, Komorová tachykardie při akutním non-Q infarktu myokardu přední stěny LK u nemocného s intraaortální balonkovou kontrapulzací indikovaného k časnému aortokoronárnímu bypassu - 10.konference PSAK Karlovy Vary     2.-4.12.2012
 • Pechman V. Plicní embolie. XV. sjezd PS Kardiovaskulární rehabilitace a XXI.lázeňské kardiovaskulární dny, Konstantinovy Lázně, 10.-12.2.-2012
 • Morais J, Rokyta R. Antithrombotic treatment in SPAF patients with high bleeding risk. Workshop (breakout session) in International Thrombosis Dialogue, 4th Annual Scientific Meeting Prague, October 5-6,2012
 • Rokyta R. Kardiologie v Komplexním kardiovaskulárním centru FN Plzeň XV. sjezd PS Kardiovaskulární rehabilitace a XXI.lázeňské kardiovaskulární dny, Konstantinovy Lázně, 10.2.2012
 • Rokyta R. AKS s STE – nová doporučení.  Plzeňské dny urgentní medicíny. Plzeň, Černice 20-21.9.2012
 • Rokyta R.  Komplexní péče o pacienty s onemocněním srdce a cév, odborný seminář, Angelo Hotel Plzen 10.10. 2012
 • Rokyta R. Akutní koronární syndrom - novinky v léčbě, odborný seminář, Angelo Hotel Plzen 10.10. 2012
 • Rokyta R. Srdeční selhání – nová doporučení 2012. Přednáška na semináři 1.interní kliniky 26.11.2012
 • Rokyta R. Mechanické srdeční podpory. Přednáška. Kardiodny Praha, hotel Diplomat, 29.11.2012
 • Rokyta R. Akutní srdeční selhání – nová doporučení. Přednáška, 10.konference PSAK Karlovy Vary 2.-4.12.2012
 • Rokyta R. Intraaortální balónková kontrapulsace v léčbě kardiogenního šoku při IM- PRO. Přednáška, 10.konference PSAK Karlovy Vary 2.-4.12.2012
 • Štěrbáková G. Regrese hypertrofie levé komory a progrese arteriální hypertenze po náhradě aortální chlopně – Přednáška 16.5.2012, XX. Výroční sjezd ČKS Brno 13.-16.5.2012
 • Vančura V. Hraniční indikace v srdeční resynchronizační léčbě. Přednáška 15.5.2012, XX. výroční sjezd ČKS Brno 13.-16.5.2012
 • Vančura  V., Baxa J., Rokyta R., Ferda J. Význam CT angiografie srdečních žil před zavedením přístroje pro CRT. Pilotní studie. Přednáška 30.1.2012 , X. česko-slovenské sympózium o arytmiích a kardiostimulaci Zlín.
 • Vančura V., Jandík T. Léčba arytmické bouře. XV. sjezd PS Kardiovaskulární rehabilitace a XXI.lázeňské kardiovaskulární dny, Konstantinovy Lázně, 10.-12.2.-2012
 • Vančura V., Jandík T, Rokyta R. Katetrizační ablace s trojrozměrným mapováním srdečních oddílů. Postgraduální lékařské dny Plzeň 2012. Nové diagnostické a terapeutické postupy v lékařství. Plzeň, Šafránkův pavilón, 14.-16.2.2012
 • Vančura V.   Komorové arytmie u ischemické choroby srdeční, současná doporučení jejich léčby. Přednáška na semináři Léčba komorových arytmií ve FN Motol Praha, 9.11.201
 • Vančura V. Moderní léčba arytmií. Vzdělávací seminář Společnosti všeobecného lékařství ČSL JEP. Plzeň dne 8.12.2012.
 • Vančura V. Indikace k srdeční desynchronizační léčbě na pomezí současných doporučení. Přednáška na pracovním Večeru spolku lékařů, Plzeň ČLS JEP 28.3.2012
 • Vančura V. Geneticky podmíněné arytmie. Přednáška v rámci předatestačního kursu v kardiologii 3.4.2012 (kurs ve dnech 26.3.-6.4.2012) a znovu dne 20.11.2012 (kurs 12.11-23.11.2012
 • Vančura V. Nefarmakologická léčba arytmií na Kardiologickém oddělení FNP. Přednáška na II. interní klinice FNP - 11.4.2012 

 

Postery

 • Ulč I.,  Vančura V. . Rokyta R. (Plzeň) Srdeční žíly u nemocných podstupujících implantaci přístroje pro srdeční resynchronizační léčbu (CRT)Poster na XX.sjezdu ČKS (Brno 13.-16.5.2012)
 • Popelova J, Zatocil T, Vavera Z, Palecek T, Ostransky J, Lhotsky J, Rubacek M, Gebauer R., Mechanical Heart Valve Prosthesis in Pregnancy - Multicenter Retrospective Observational Study 22nd International Symposium on Adult Congenital Heart Disease ‘Beyond Saving Lives’ June 4 – 7th 2012 Toronto, Ontario
 • Hromádka M, Koza K, Čech J, Rokyta R. Kardiogenní šok při akutním IM spodní stěny LK a masivní plicní embolii u nemocného s esenciální trombocytémií.  XX. Výroční sjezd ČKS Brno 13.-16.5.2012
 • Hromádka M., Šmíd M., Škorpil J., Rokyta RKardiogenní šok s arytmickou bouří při trombóze kmene levé věnčité tepny s nutností zavedení ECMO - VI.kongres Čes.spol.intenzivní medicíny
 • Pechman V, Čech J., Hromádka M, Pospišil J., Rokyta J.jr.. Klinický výsledek pacientů vyššího věku (80+) vyžadujících umělou plicní ventilaci na kardiologické JIP. Postgraduální lékařské dny Plzeň 2012. Nové diagnostické a terapeutické postupy v lékařství. Plzeň, Šafránkův pavilón, 14.-16.2.2012
 • Pechman V, Rokyta R, Toušek P, Lhotská J, Pudil R, Widimský P. Význam rutinního předléčení abciximabem u pacientů v kardiogenním šoku na umělé plicní ventilaci podstupujících primární PCI.-10.konference Pracovní skupiny Akutní kardiologie ČKS 2.-4.12.2012
 • Rokyta R, Pechman V, Tousek P, Pudil R, Lhotska J, Gajdos P, Widimsky P. Routine upfront abciximab versus standard periprocedural therapy in mechanically ventilated cardiogenic shock patients undergoing primary PCI: subanalysis of PRAGUE -7 study Acute Cardiac Care 20.-22.10.2012 Istanbul
 • Kanovsky J, Kala P, Rokyta R, Smid M, Pospisil J, Knot J, Rohac F, Poloczek M, Ondrus T, Holicka M, Spinar J, Jarkovsky J, Dusek J. Age relasted strategy and long term outcome in acute myocardial infarction patients in PCI era. Acute Cardiac Care 2012, Istanbul 20.-22.10. 2012