2012 NELZP

Přednášky 

 • Súkeníková V., Slížková A. – „Kardiostimulátory a sport“ X.České a Slovenské sympozium o arytmiích a kardiostimulaci, Zlín 29.1. -31. 1. 2012
 • Súkeníková V., Šefflová J. -  „Kardiostimulátory a sport“ Lékařské posgraduální dny, Plzeň 14. 2. - 16. 2. 2012
 • Lavičková Z., Šloufová D. – „Základy monitorace pacientů s akutním srdečním selháním na kardiologické JIP“ Konstantinovy Lázně, 10 – 12. 2. 2012
 • Kopáčková M. – „Levostranné katetrizační techniky, speciální péče o pacienta“ Konstantinovy Lázně, 10 – 12. 2. 2012
 • Vodvářková P., Nebeská T. – „Naše zkušenosti s indukcí mírné léčebné hypotermie u pacientů s netraumatickou zástavou oběhu“ Postgraduální lékařské dny, 15. 2. 2012, Plzeň - sesterská sekce - Moderní postupy v ošetřovatelst
 • Kopáčková M., Polívková D., Fujanová P., Vodičková L.ARIP – blok přednášek Role sestry pro intenzivní péči se zaměřením na kardiologii 16. 1. – 20. 1. 2012
 • Bc Pencová D.,Johánková V. – „Význam kardiostacionáře pro koronární katetrizace a intervence radiálním přístupem“ Postgraduální lékařské dny, 15. 2. 2012,  Plzeň - sesterská sekce - Moderní postupy v ošetřovatelství 
 • Bc Pencová D., Johánková V. – „Význam kardiostacionáře pro koronární katetrizace a intervence radiálním přístupem“ XXII.  Workshop pracovní skupiny intervenční kardiologie ČKS, 12. 4. 2012, Průhonice u Prahy
 • Šebestová M., Šefflová J. „Synkopy a řízení motorových vozidel“ XX. Výroční sjezd české kardiologické společnosti, 13 – 16. 2012 Brno
 • Šefflová J., Šebestová M. „ Omezují ICD přístroje své nositele ve sportovních aktivitách?“  XX. Výroční sjezd české kardiologické společnosti, 13 – 16. 2012 Brno
 • Fujanová P., Čubrová O., Vodičková L., Hromádka M. „Rizikový profil a kvalita života nemocných po infarktu myokardu“ XX. Výroční sjezd české kardiologické společnosti, 13 – 16. 2012 Brno 
 • Bc Pencová D., Johánková V., Nussbaumerová B., Bernat I. „Význam kardiostacionáře pro koronární katetrizace a intervence radiálním přístupem“  XX. Výroční sjezd české kardiologické společnosti, 13 – 16. 2012 Brno
 • Pavlíčková L., Plochá Š. „Plicní embolie jako následek užívání hormonální antikoncepce u žen.“ Kongres: Vzdělávání a novinky v přednemocniční a nemocniční neodkladné péči, Plzeň, 15. 11. 2012
 • Pavlíčková L., Plochá Š. „Plicní embolie jako následek užívání hormonální antikoncepce u žen.“  Konference: Plzeňské dny urgentní medicíny, 20 - 21. 9. 2012

Postery 

 • Lavičková Z., Vodičková L. – „Akutní srdeční selhání-příčiny, příznaky, základy léčby“ Konference: Plzeňské dny urgentní medicíny, 20 - 21. 9. 2012