Kardiostacionář pro jednodenní hospitalizaci

Plánované katetrizační výkony (koronarografické vyšetření, perkutánní koronární intervenci, levostrannou ventrikulografii, vyšetření FFR nebo iFR, OCT) prováděné přístupem ze zápěstí (zpravidla u praváků zleva a naopak) a část výměn trvalého kardiostimulátoru je možné zcela bezpečně provádět v režimu tzv. jednodenní hospitalizace. V těchto případech pacient přichází do FN Plzeň –Lochotín ráno (zpravidla v 7.00 či 8.00 hod) vchodem B, III.p. a chodbou přes kardiologické vyšetřovny vchází do místnosti o rozloze 50m2, kde je po vypsání příjmové dokumentace sestrou přijat lékařem. Poté, zpravidla do 11.00 je proveden plánovaný zákrok na katetrizačním sále ve IV.patře.

Komprese tepny na zápěstí po výkonu trvá zpravidla 1-2 hodiny a již během ní se může pacient zcela normálně pohybovat, jíst a pít. V poledne je mu poskytnut teplý oběd a v odpoledních hodinách, zpravidla 4-6 hodin po výkonu odchází v případě nekomplikovaného výkonu v doprovodu některého z členů rodiny domů (dostává s sebou i večeři), kde by přes noc neměl zůstávat sám. V případě velmi závažného nálezu (tj. v cca 10% případů) není propuštění pacienta domů vhodné, a proto zůstává v nemocnici. Instrukce před výkonem pro odesílajícího lékaře jsou definovány, pacient přichází od lékaře s vyplněnou žádankou.

Provoz Kardiostacionáře byl zahájen v červnu 2009. Každoročně přijme přes 700 pacientů. 

Jednodenní kardiostacionář poskytl péči již 10 000 pacientům | Fakultní nemocnice Plzeň (fnplzen.cz)

Na další podrobnosti je možné se informovat telefonicky přímo na Kardiostacionáři – telefonní číslo 377 103 352

Pozvánka pro pacienty před katetrizací

Pokyny pro pacienty po srdeční katetrizaci

Kontakty